Ysgol Gymraeg newydd yn Sir Benfro i rannu prifathro

Michael Davies
Image caption Michael Davies fydd pennaeth yr ysgol newydd

Bydd ysgol Gymraeg newydd Sir Benfro yn Hwlffordd yn rhannu'r un prif athro ag Ysgol y Preseli yng Nghrymych.

Michael Davies fydd pennaeth cyntaf yr ysgol newydd ar gyfer plant tair i 16 oed, ond bydd yn aros yn ei swydd bresennol hefyd.

Mewn llythyr at rieni disgyblion Ysgol y Preseli, dywedodd cadeirydd y llywodraethwyr, Des Davies mai'r hyn y cytunwyd arno oedd creu partneriaeth ffurfiol rhwng y ddwy ysgol "er mwyn sicrhau bod llwyddiant addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Benfro yn parhau".

"Bydd hyn yn golygu ad-drefnu cyfrifoldebau yn nhîm yr uwch-arweinwyr a phenodi athro ychwanegol i sicrhau bod yr ysgol yn dal i gyrraedd ei safonau uchel," meddai.

"Bydd y trefniadau uchod yn cael eu hadolygu bob mis gan y ddau gorff llywodraethu a'r Awdurdod Addysg Lleol."

Yn y gorffennol mae Des Davies wedi mynegi pryder y gellir colli hyd at 300 o ddisgyblion a £1.25m o gyllid wrth i'r ysgol newydd agor yn Hwlffordd.

Image copyright Google
Image caption Mae dros 1,000 o ddisgyblion yn mynychu Ysgol y Preseli yng Nghrymych

Dywedodd Michael Davies wedi'r cyhoeddiad: "Bydd adeiladu partneriaeth effeithiol rhwng y ddwy ysgol yn allweddol i lwyddiant addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Benfro yn y dyfodol."

Mewn llythyr at rieni dywedodd Tegryn Jones, cadeirydd corff llywodraethu dros dro'r ysgol newydd yn Hwlffordd y byddai'r penodiad yn cefnogi'r broses o sefydlu a datblygu'r ysgol newydd.

Mae'r sir yn annog rhieni sydd am i'w plant gael lle yn un o'r ddwy ysgol i gyflyno eu ceisiadau erbyn 5 Ionawr.

Pynciau Cysylltiedig