Anghydfod dros orwario 23% ar gynllun lledu'r A465

Ffordd Blaenau'r Cymoedd

Mae cynllun i ledu Ffordd Blaenau'r Cymoedd - yr A465 - rhwng Gilwern a Brynmawr wedi mynd 23% dros ei gyllideb, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Mae gweinidogion mewn anghydfod gyda'r contractwyr, Costain, am bwy ddylai dalu'r gwahaniaeth.

Eisoes mae oedi i'r dyddiad i gwblhau'r cynllun, ac ni fydd nawr yn agor tan hydref 2019.

Fe ddaw'r cyhoeddiad gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates yn dilyn adolygiad o'r cynllun oedd â chyllideb wreiddiol o £220m.

Image copyright Google
Image caption Mae gwaith ar y ffordd wedi bod yn olygfa gyfarwydd dros y ddwy flynedd ddiwethaf

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod Costain wedi canfod bod y cynllun - sy'n golygu lledu'r A465 drwy Geunant Clydach - "yn llawer mwy anodd i'w gyflawni nag oedd wedi'i ragweld" oherwydd y ddaearyddiaeth leol ac amodau tir cymhleth.

Ychwanegodd Mr Skates: "Y rhagolwg ar hyn o bryd yw y bydd y cynllun yn costio 23% yn fwy na'r gyllideb a gafodd ei chadarnhau.

"Rwy'n siomedig iawn, ond mae fy swyddogion yn ceisio rheoli'r gorwario a chanfod ffyrdd o liniaru sefyllfa'r prosiect.

"Fel rhan o'r gwaith yma mae Llywodraeth Cymru mewn anghydfod gyda Costain ar nifer o faterion ynghylch dosraniad risg yn y cytundeb i sicrhau y byddan nhw [Costain] ond yn cael eu talu'r hyn sydd wedi'i gytundebu iddyn nhw.

"Rwy'n deall bod y newyddion yma yn bryder i'r rhai sy'n byw a gweithio yn yr ardal, ac rwy'n ddiolchgar am eu hamynedd wrth i ni gyflawni'r cynllun."

Mae'r BBC wedi gofyn i Costain am ymateb.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol