Glaw trwm yn achosi trafferthion yn y canolbarth

Pont Ddyfi
Image caption Mae ffordd yr A487 dros Bont Dyfi ger Machynlleth ar gau oherwydd llifogydd

Mae glaw trwm dros nos yn achosi trafferthion i deithwyr yn y canolbarth fore Llun.

Ym Machynlleth mae'r afon wedi gorlifo ar Bont Ddyfi sy'n golygu bod ffordd yr A487 wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad.

Bu'n rhaid cau yr A44 ger Aberystwyth a cherbydau'n cael eu dargyfeirio ar ôl i afon Rheidol orlifo ar y ffordd rhwng Gelli Angharad ac Ystâd Ddiwydiannol Glan-yr-Afon.

Mae rheilffordd y Cambrian ar gau rhwng Machynlleth a'r Drenewydd a gwasanaeth bysus yn cludo teithwyr rhwng y gorsafoedd am y tro am fod glaw trwm wedi effeithio ar y llinell ger Glantwymyn. Mae adroddiadau bod yr A489 rhwng Berriw a Machynlleth o dan ddŵr hefyd.

Image caption Mae lefelau dŵr afon Twymyn wedi tarfu ar y rheilffordd yng Nglantwymyn, welir yma yng nghanol y llun.

Yn ôl Heddlu Dyfed Powys mae ffordd yr A485 rhwng Cyfronydd a Glascoed ar gau sy'n effeithio ar deithwyr rhwng y Trallwng a Llangadfan.

Ac mae yna adroddiadau bod yr A458 ar gau ar Stryd yr Eglwys yn y Trallwng am fod troedfedd a hanner o ddŵr ar y ffordd.

Yn ôl y swyddfa dywydd fe lawiodd hi drymaf dros nos yn Llanbrynmair ym Mhowys, ac yn ôl rhagolygon y tywydd, mae disgwyl cawodydd o law trwm weddill y diwrnod.

Image copyright Traffic Cymru
Image caption Mae'r Cyngor yn gobeithio ail-agor rhan o'r A44 ger Aberystwyth i gerbydau brynhawn dydd Llun