Nadolig figan yr actores Ceri Lloyd

Image copyright Gwion Llewelyn

Wrth i'r rhan fwyaf ohonon ni setlo i lawr i blannu mewn i blât enfawr o dwrci a'r holl drimins, beth mae rhywun sy'n figan yn ei fwyta dros y Nadolig?

Yr actores Ceri Lloyd, sy'n actio Carys ar gyfres sebon Rownd a Rownd ac yn figan ers dros bedair blynedd, sy'n egluro beth fydd ar ei phlât ddiwrnod Dolig a pham na fydd yn cynnwys unrhyw fath o gynnyrch anifail.


Stwffio'r twrci

I bobl sy'n colli blas cig mae'r peth awesome yma i gael o'r enw tofurkey, sef tofu gyda ryw fath o stwffin. Chi'n ei roi yn y ffwrn am tua 45 munud ac mae'n rili rili blasus.

Mae alternatives i pigs in blanket i gael hefyd.

Wedyn fydda' i'n cael llwyth a llwyth o lysiau. Fel arfer fi'n gwneud tatws melys gyda bach o maple syrup i gael blas wedi ei garameleiddio. Fi'n caru panas a llwyth o datws rhost hefyd - fi'n coginio nhw mewn olew coconyt yn hytrach nag olive oil, jyst i'w gwneud nhw bach mwy iachus.

Beth am y grefi?

Fi'n gluten free hefyd ac mae 'na gwmni sy'n gwneud paced chi jyst yn adio dŵr iddo fe. Mae'n tastio'n lyfli a does dim glwten ynddo fe.

Mae llwyth o alternatives i'w cael ac os ewch chi i'ch siop bwyd iach lleol a gofyn iddyn nhw, fe fyddan nhw'n fwy na pharod i'ch helpu gyda pethau fel 'na.

Image copyright S4C
Image caption 'Ti di clywed am tofurkey Barry?' Ceri fel Carys ar Rownd a Rownd

Pwdin a siocledi

Fel arfer mi wnâi wneud crymbl - mae gan Deliciously Ella rysáit anhygoel gyda blueberries a mafon ffresh, ceirch heb glwten a bach o fflŵr i greu top i'r crymbl sy'n rili blasus.

Fi'n dwli gwneud chocolate mousse hefyd - ti'n gallu ei wneud gyda afocado, banana, powdr cacao, menyn almwnd a tamed bach o maple syrup. Ti'n rhoi nhw i mewn i brosesydd bwyd ac mae'n gwneud mŵs siocled.

O ran bwyta siocledi, mae siocled 70% sy'n addas i figans ar gael yn y rhan fwyaf o siopau.

Bisgedi a caws

Eto mae llwyth o alternatives caws i gael mewn rhai archfarchnadoedd - 'newch chi eu gweld nhw tamed bach is i lawr o lle mae'r caws normal yn cael ei gadw.

Mae llwyth o fisgedi ar gael sydd ddim yn cynnwys wyau a llaeth - mater o fynd i chwilio yn yr adran Free From.

Image copyright Gwion Llewelyn
Image caption Er fod archfarchnadoedd yn dechrau dal i fyny, mae'n rhaid chwilota mewn siopau bwyd iach i gael llawer o gynnyrch figan

Y slymp

Fi 'di ffeindio nad ydw i'n cael y slymp yna ar ôl cinio fel arfer achos fi'n bwyta lot o gnau. Mae lot o gnau yn be' fi'n fwyta yn y bore - mae hwnna'n cadw ti i fynd ac yn rhoi lot fawr o egni i ti.

Yn y gwaith yn enwedig mae angen gymaint o egni i fynd drwy'r diwrnod achos ti'n blino ac mae pawb ar y set yn dibynnu arnat ti i allu canolbwyntio.

Ond 'sdim ots gyda fi gael y slymp ar ddiwrnod Nadolig!

Mwy o egni

Cyn troi'n figan roedd fy neiet i'n eitha' gwael. O'n i ddim yn becso beth o'n i'n rhoi yn fy nghorff i a doeddwn i heb wneud y cysylltiad rhwng yr holl fwyd takeaway a sut roedd yn effeithio ar fy nghroen a fy nhymer i.

Nes i ddechrau edrych mewn i'r peth ar ôl darllen llyfr am fod yn figan a dechrau gweld y manteision - roedd fy mhwysau wedi lefelu, oedd 'da fi gymaint mwy o egni ac roedd fy nghroen i wedi clirio felly nes i byth edrych nôl.

Wedyn fe wnaeth yr ochr ethical sbarduno fi 'mlaen i gadw i fod yn figan. Ro'n i'n falch i beidio rhoi arian i'r meat and dairy industry achos o'n i'n anghytuno gyda'r ffordd mae rhai ffermydd ffatri yn trin eu hanifeiliaid.

O ble daw'r protein?

Smwddis

Mae preconception eich bod chi angen lot fawr o brotein, ond dy'ch chi ddim. Fi'n adio powdr protein fegan i smwddis yn y bore a fi'n ffeindio mod i'n cael mwy o faeth a phrotein na fyddai rhywun sydd ddim yn dilyn deiet figan achos mod i'n ymwybodol o beth fi'n rhoi yn fy nghorff.

Yn y bore dwi'n cael lot o uwd gyda menyn almwnd - mae llwyth o brotein mewn cnau almwnd - a lot o ffrwythau. Yna smwddi gyda cêl, llaeth ceirch a banana, mae lot o brotein mewn banana ac mewn spinach hefyd, felly mae siawns fyswn i'n cael digon o brotein am y diwrnod jyst yn fy mrecwast.

Meddylia am fwyd fel ffordd o roi egni i dy gorff, nid rhywbeth sy'n gwneud i ti deimlo'n rili llawn ac yn dy flino.

Gair o rybudd...

Fyswn i'n dweud wrth bobl am ddarllen beth sydd yn y cynhwysion o ran siwgr ac yn y blaen oherwydd er bod rhywbeth yn vegan friendly 'dyw hwnna ddim o anghenraid yn golygu bod e'n fwy iachus.

Yr un peth gyda'r trend gluten free. Fe wnaeth lot o bobl ddechrau bwyta pethau oedd heb glwten ond o'n nhw ddim o anghenraid yn well iddyn nhw na phethau gyda glwten ynddyn nhw.

Er bod y cynnyrch yma'n defnyddio substitutes fel sweeteners, sy'n waeth i chi na siwgr.

A fyswn i ddim yn ei gorwneud hi ar stwff fel tofurkey chwaith achos mae'r soia ynddo fe yn eitha' processed. Ond mae'n grêt adeg y Nadolig pryd chi eisiau indulgio.

Nadolig Figan Llawen!


Efallai o ddiddordeb...

Pynciau Cysylltiedig