Lluniau: Ffair Aeaf Llanelwedd 2017

Mae'n un o achlysuron mawr y calendr amaethyddol yng Nghymru. Dewch i gael blas ar y Ffair Aeaf yn Llanelwedd trwy lens Cymru Fyw:

Image caption Mae hi'n fore oer ond mae 'na brysurdeb mawr yn barod ar faes y Sioe
Image caption Mae'r cynnwrf yn ormod i rai...
Image caption Fydd o ddim ar ei ben ei hun am yn hir!
Image caption Dau gi bach wedi eu gwneud o goed. Dim esgid newydd ar bob troed
Image caption Ham olygfa!
Image caption Tom a Nia Davies o Aberystwyth yn edmygu'r da byw
Image caption Mae'r cyfarthod blynyddol ar fin dechrau!
Image caption Y beirniaid answyddogol
Image caption Mae Elliot yn credu bod Lilly yn ddigon o sioe
Image caption Pa het 'dych chi'n ei gwisgo heddiw?
Image caption Siôn Côr Ysgol Llanllwni
Image caption Rhy gynnar? Falle ddim!