Ad-dalu £51,000 wedi twyll £1.3m

Robert Davies Image copyright Wales News Service

Mae cyn bennaeth elusen i'r digartref a gafodd ei garcharu am fyw yn fras ar £1.3m oedd yn eiddo i'r elusen wedi cael gorchymyn llys i ad-dalu ychydig dros £51,000.

Roedd Robert Davies, 50, o Abertawe wedi gwario arian Cyrenians Cymru ar aros mewn gwestai moethus a theithiau awyr.

Cafodd ddedfryd o bum mlynedd o garchar ym mis Gorffennaf ar ôl pledio'n euog ar sail un cyhuddiad o gamddefnyddio'i safle.

Mewn gwrandawiad dan y Ddeddf Elw Troseddau yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Llun, fe benderfynwyd bod yn rhaid iddo ad-dalu £51,745.13.

Mae'r heddlu eisoes wedi sicrhau asedau gwerth y swm hwnnw, ac mae'r Cofiadur Eleri Rees wedi rhoi 28 diwrnod er mwyn trosglwyddo'r arian.

Cwch a gwestai drud

Aeth Cyrenians Cymru i'r wal ddeufis yn Chwefror 2015, ac fe gollodd 20 o bobl eu swyddi, ddeufis ar ôl i Davies gael ei arestio yn Rhagfyr 2014.

Roedd Davies, oedd ar gyflog o £45,000 y flwyddyn, wedi llogi ceir drud ac awyrennau preifat rhwng 2008 a 2014 ar ôl creu cwmnïau ac anfonebau ffug yng nghofnodion yr elusen.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd ei fod yn cadw cwch gwerth £250,000 mewn marina, a'i fod wedi talu £1,200 ar un achlysur am un pryd mewn bwyty.

Fe wariodd £80,000 ar aros yng ngwestai'r Ritz a'r Savoy, ac fe dalodd £280 unwaith er mwyn llogi car Bentley i deithio i faes awyr Heathrow.

Daeth y sefyllfa i'r amlwg ar ôl i sieciau'r elusen fowndio ac fe benodwyd cyfrifydd annibynnol i archwilio'r llyfrau.

Dywedodd y Ditectif Sarsiant Stuart Prendiville o Heddlu Gogledd Cymru bod Davies "wedi camddefnyddio'i safle fel gweithiwr i Cyrenians Cymru a'i gyfrifoldeb i ofalu am fuddiannau ariannol yr elusen".

Straeon perthnasol