Oes yna yrfa ddisglair arall o flaen Shane Williams?

ieuan a shane

Mae ei yrfa fel chwaraewr rygbi tu ôl iddo fe ond nawr Shane Williams yw seren pantomeim newydd S4C.

Bydd 'Shane a'r Belen Aur' i'w gweld ar y sgrin fach ar Ddiwrnod Nadolig

Cafodd Cymru Fyw air gyda Phyl Harries, cynhyrchydd creadigol y sioe, ynglŷn â'r cynhyrchiad:


Yr Uwch-gynhyrchydd Geraint Rowlands awgrymodd y byddai'n synaid da creu panto o gwmpas Shane. Fe gymrodd hi amser i ni wireddu'r syniad. Yn ystod y flwyddyn gawson ni gyfarfodydd 'da Boom Cymru a Carys Beynon, ac fe 'sgrifennodd Tudur Owen y sgript.

'Cael y tîm iawn'

O'n i'n awyddus iawn i gael y tîm creadigol cywir, ac o'n i'n hapus iawn i gael Dan Lloyd (o'r band Daniel Lloyd a Mr Pinc) i gyfarwyddo, Maggie Rawlinson fel coreograffydd a Dan Quirk fel cyfarwyddwr cerddorol.

Roedd 'na dipyn o waith golygu a chynllunio ac addasu ac aethon 'mlaen i gastio, ac o'n i'n benderfynol i gael y bobl o'n i'n teimlo gallai wneud y job yn iawn.

Image caption Daniel Lloyd, Shane Williams a Ieuan Rhys yn un o'r sesiynau ymarfer

Addasiad o stori Aladdin

Mae cnewyllyn o actorion profiadol o safon yn y cynhyrchiad fel Tara Bethan, Ieuan Rhys a Rhys ap William, ond roedd y selebs eraill hefyd yn dda iawn hefyd - roedd 'na lot o dalent naturiol ganddyn nhw.

Mae'r plot, i raddau, yn dilyn stori Aladdin, ond yn hytrach na lamp hudolus mae gennym ni belen aur.

Mae'r dyn drwg, Colin O'Cosbi, eisiau'r belen aur er mwyn teyrnasu'r holl fyd.

Ond er mwyn cael y belen aur mae rhaid i rywun gyda chalon lân sy'n llawn daioni ei nôl hi o hen bwll glo Maes Mawr.

Mae Colin O'Cosbi yn darganfod mai Shane [Williams] yw'r boi gyda'r galon lân, ac mae'n anfon Shane i'r pwll glo i nôl y bêl.

Image caption Nicky Robinson, Daniel Lloyd, Shane Williams, Ieuan Rhys a Phyl Harries

Talentau cudd sêr y meysydd chwarae

Mae 'na gyn-chwaraewyr rygbi a phêl-droed yn y pantomeim, gyda Nigel Owens, Osian Roberts a Sarra Elgan hefyd yn ymddangos.

Mae James Hook, Andy Powell a Rowland Phillips ymhlith y cyn-chwaraewyr rygbi sydd ar y llwyfan.

Un broblem gawsom ni oedd bod y sioe yn cael ei ffilmio (o flaen cynulledifa yn Theatr y Dywysoges Frenhinol, Port Talbot) yng nghanol gemau rhyngwladol yr hydref, felly roedd pawb yn brysur.

Ond gan fod Geraint Rowlands yn uwch-gynhyrchu, a'i fod e hefyd yn cynhyrchu rhaglen Jonathan i S4C, roedd ganddo'r contacts i ddenu'r enwau mawr. Roedd cael Shane fel seren y sioe yn helpu hefyd wrth gwrs!

Image caption Phyl a Daniel Lloyd yn cael hwyl gyda phrops y sioe

Roedd y bobl a gytunodd i gymryd rhan yn grêt ar y llwyfan, ac roedd e'n amlwg bod nhw moyn gwneud e - fe wnaethon nhw gymryd i'r sioe yn yr ysbryd iawn.

Bydde'r ffilmio ddim 'di gallu mynd yn well i fod yn onest. Dim ond wythnos o ymarfer oedden ni wedi ei gael, ac un diwrnod gyda'r camerâu iddyn nhw seto lan a chael y sain yn iawn.

Shane yn blaguro

Mae'n rhaid dweud o'dd Shane yn ffantastig, a 'nes i weld e'n datblygu o'r dechrau tan y perfformiad.

Nes i gwrdd ag e ychydig fisoedd yn ôl i fynd dros y sgript, ac erbyn y diwedd roedd e'n 'ad libo' gyda phawb ar y bore.

Roedd e wedi cymryd at y rhan ac o'dd e llawn hwyl gan ddawnsio a chanu dipyn. Nid yn unig Shane yw'r chwaraewr rygbi gorau sydd wedi bod, ond efallai ei fod yn dalent newydd ar gyfer y llwyfan i'r dyfodol!

Image caption Owain Tudur Jones, Osian Roberts a Lee Trundle ar y llwyfan gyda'r actores Caryl Morgan

O'n i moyn cadw pethe'n naturiol, felly mae ambell i gymeriad di-Gymraeg yn dweud ambell frawddeg yn Saesneg, ond dim ond cwpl o linellau yw hynny yn yr holl gynhyrchiad.

Roedd James Hook wedi cymryd at ei rôl yn dda iawn, ac Owain Tudur Jones - mae talent actio naturiol ganddo.

Mae Andy Powell a Rowland Philips mor ddoniol yn naturiol, roedd y ffaith eu bod nhw'n gallu cyfleu hynny ar y llwyfan yn gredit yn ei hun.