Cyffuriau: Dyn 36 o Wrecsam yn gwadu dynladdiad

Mold Crown Court
Image caption Fe blediodd Mr Jones yn ddieuog i'r cyhuddiadau yn Llys y Goron yr Wyddgrug

Mae dyn o ardal Wrecsam wedi gwadu dynladdiad yn dilyn digwyddiad honedig yn ymwneud â chyffuriau.

Mae David Martin Jones, 36 o Goedpoeth, wedi'i gyhuddo mewn cysylltiad â marwolaeth Jamie Julian Damien Ross Evans ym mis Ebrill.

Yn y gwrandawiad yn Llys y Goron y Wyddgrug, cafodd ei gyflwyno â dau gyhuddiad amgen.

Y cyntaf oedd ei fod wedi rhoi gwenwyn, cocên a heroin i Mr Ross Evans yn anghyfreithlon, gyda malais a'r bwriad o beryglu bywyd neu achosi anafiadau corfforol difrifol. Yr ail gyhuddiad oedd dynladdiad.

Fe blediodd yn ddieuog i'r ddau gyhuddiad ac fe gafodd ei ryddhau ar fechnïaeth amodol.

Mae disgwyl i'r achos llys gychwyn ar 19 Mawrth 2018.