Angen ateb hir dymor i ffordd yr A545 yn ardal Biwmaris
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Difrod ffordd Môn: Galw am gymorth llywodraeth

28 Tachwedd 2017 Diweddarwyd 08:57 GMT

Mae AC Ynys Môn wedi galw ar y llywodraeth i ddiogelu ffordd yr A545 yn ardal Biwmares oherwydd ei "phwysigrwydd i'r ardal".

Mae cynghorydd wedi dweud bod angen adeiladu ffordd newydd rhwng Porthaethwy a Biwmares yn dilyn difrod diweddar.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru mai mater i'r cyngor sir ydy'r ffordd.