Carchar i dreisiwr am ymosodiad gorsaf bws ym Mhen-y-bont

jeremy

Mae dyn 23 oed wedi ei garcharu am dreisio menyw mewn gorsaf fysiau ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd Ricky Jeremy, 23 oed, ei ddedfrydu i 14 mlynedd dan glo yn Llys y Goron Caerdydd, am yr ymosodiad ar y fenyw yn ystod oriau mân 8 Medi.

Nid oes gan y dioddefwr - a oedd yn cysgu yn yr orsaf ar y pryd - unrhyw atgof o'r digwyddiad, ond fe gafodd tystiolaeth fideo CCTV a thystiolaeth fforensig eu defnyddio i ddal a dedfrydu Jeremy.

Yn ystod y digwyddiad, roedd wedi ei tharo sawl gwaith yn ei hwyneb, cyn ei threisio.

Ar ôl i swyddogion CCTV weld yr ymosodiad a chysylltu gyda swyddogion ar y stryd, fe gafodd Jeremy ei arestio ger y lleoliad.

Fe gyfaddefodd Jeremy i'r troseddau mewn gwrandawiad cynharach.

Dywedodd Wendy Brady ar ran Gwasanaeth Erlyn y Goron: "Roedd hon yn ymosodiad syfrdanol ar fenyw fregus.

"Er gwaethaf y ffaith nad oedd y dioddefwr yn cofio beth ddigwyddodd iddi, roedd yr erlynwyr yn gallu cyflwyno cyfoeth o dystiolaeth fforensig a theledu cylch cyfyng yn erbyn Jeremy."

Pynciau Cysylltiedig