Dyn yn euog o achosi marwolaeth mewn 'ras' ar ffyrdd Y Barri

Jenna Miller a Joseph Fettah
Image caption Roedd Joseph Fettah (dde) wedi gwadu achosi marwolaeth Jenna Miller

Mae dyn 20 oed wedi ei gael yn euog o achosi marwolaeth dynes drwy yrru'n beryglus.

Clywodd y llys bod Jenna Miller wedi marw mewn gwrthdrawiad wrth i Joseph Fettah a dyn arall "rasio" ar ffyrdd yn Y Barri, Bro Morgannwg.

Roedd Ms Miller yn gadael garej yn ei char pan wrthdarodd â char y dyn arall, Jamie Oaten.

Roedd Fettah wedi gwadu'r cyhuddiad gan ddweud nad oedd e'n rasio gydag Oaten.

Fe blediodd Oaten yn euog i'r un cyhuddiad.

'Canolbwyntio ar y ras'

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Fettah, 20 o'r Rhws, ac Oaten, 24 o'r Barri, yn gyrru ar y cyflymder mwyaf posib cyn y gwrthdrawiad ar 29 Medi.

"Nid Jamie Oaten yn unig sy'n gyfrifol am y gwrthdrawiad," meddai Matthew Cobbe ar ran yr erlyniad.

"Roedd yn gyrru ar gyflymder gormodol am ei fod wedi dod yn rhan o ras fyrfyfyr gyda Joseph Fettah."

Dywedodd mai achos o "un dyn ifanc yn annog y llall i yrru'n gynt ac yn gynt" oedd hwn, a'u bod yn "canolbwyntio ar ei gilydd a'r ras ac nid defnyddwyr eraill y ffordd."

Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Cafodd car Jenna Miller ei daro gan gerbyd Jamie Oaten wrth iddi adael garej Texaco yn y Barri

Gwadodd Fettah hynny, gan ddweud nad oedd yn adnabod Oaten a'i fod wedi meddwl i'w hun fod Oaten "yn gyrru ychydig yn rhy gyflym."

Fe ddywedodd ei fod wedi gadael yn dilyn y gwrthdrawiad gan nad oedd "eisiau bod yn rhan" o'r sefyllfa, ond nad oedd "yn gwybod ar y pryd bod rhywun wedi'u hanafu'n ddifrifol".

Cafodd Ms Miller, 30 - oedd yn fam i ddau o blant - ei chludo i'r ysbyty ble bu farw.

Dywedodd ei theulu bod "eistedd trwy'r achos yn gwrando [ar Fettah] yn ceisio osgoi ei gyfrifoldebau" yn brofiad "anodd iawn".

Bydd Fettah ac Oaten yn cael eu dedfrydu yn ddiweddarach.