Lluniau: Mae'r gaeaf wedi cyrraedd

Cadwch yn gynnes! Mae'r gaeaf wedi cyrraedd. Dyma gipolwg ar rai o luniau'r tymor hyd yma yng Nghymru:


Image copyright Mel Garside
Image caption Mae'r cymylau'n edrych yn ddu uwchben cors Porthmadog

Image copyright Kathryn Hopkins
Image caption Traeth y Barri'n dawel ond yn edrych ar ei orau

Image copyright Alun Disley
Image caption Yr haul yn codi dros Crib Goch o ganolfan Plas y Brenin

Image caption Yr haul yn codi dros Ynys Enlli

Image copyright James Darby
Image caption Bannau Brycheiniog yn glir, ond mae'n edrych yn oer mas 'na!

Image caption Mae'r Wyddfa dan flanced o eira

Image copyright Ryan M
Image caption Ralph y ci'n edmygu'r olygfa wrth gerdded lan Pen y Fan

Image copyright Sian Megan Smith
Image caption Yr olyga o'r trên rhwng Aberdyfi a Machynlleth

Image copyright Mel Garside
Image caption Oes 'na storm yn ffurfio uwchben Dyffryn Nantlle?

Image caption Mynyddoedd Eryri o Ynys Môn