13 mlynedd o garchar am ladd ei bartner

Anthony Bird Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Anthony Bird: heb ddangos unrhyw edifeirwch, yn ôl y barnwr Mr Ustus Clive Lewis

Mae dyn o Fae Cinmel wedi cael dedfryd o 13 mlynedd o garchar am ladd ei bartner ar ôl darganfod ei bod hi mewn perthynas gyda dyn arall.

Fe gafwyd Anthony Bird, 49, yn euog o ddynladdiad Tracy Kearns yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Gwener.

Penderfynodd y rheithgor bod yr adeiladwr 49 oed yn ddieuog o'i llofruddio.

Wrth ei ddedfrydu yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, dywedodd y barnwr Mr Ustus Clive Lewis ei fod heb ddangos unrhyw arwydd o edifeirwch.

Dywedodd: "Mae'n ymddangos eich bod o'r farn mai chi yw'r dioddefwr. Dydi hynny ddim yn wir. Tracy Kearns yw'r dioddefwr, y fam i ddau blentyn ifanc wnaethoch chi ymosod arni a'i thagu."

Roedd lefel unrhyw bryfociad ar ran Ms Kearns, meddai, yn "isel" a byrhoedlog.

Ychwanegodd hyd yn oed petae rhywun yn derbyn bod hi wedi cydio mewn siswrn yn ystod ffrae, roedd y sefyllfa dan reolaeth y diffynnydd, a doedd dim angen iddo amddiffyn ei hun ac yntau'n gymaint yn drymach na'i bartner.

Diflannodd Ms Kearns, 43, ym mis Mai, oriau ar ôl i Bird ddod i wybod ei bod hi wedi cychwyn perthynas gyda dyn arall, Andrew Jones.

Cafwyd hyd i'w chorff noeth dan rwbel yng nghefn trelar y tu ôl i glwb Sandy Cove ym Mae Cinmel lle roedd y ddau yn gweithio. Roedd hi wedi cael ei thagu i farwolaeth.

Image copyright Llun teulu
Image caption Roedd Anthony Bird a Tracy Kearns mewn perthynas am saith mlynedd ac roedd ganddyn nhw ddau blentyn

Clywodd y llys bod y diffynnydd wedi derbyn o'r dechrau mai fo oedd yn gyfrifol am y farwolaeth, ond ei fod heb fwriadu ei lladd.

Disgrifiodd sut y symudodd y corff o'r tŷ i dŷ chwarae eu plant yng nghardd eu cartref, cyn ei symud eto ddeuddydd yn ddiwrddarach i gefn y trelar.

Dywedodd wrth y rheithgor bod yn rhaid iddo amddiffyn ei hun ar ôl i Ms Kearns hyrddio ato gyda siswrn.

Ond roedd yr erlyniad yn dadlau bod Bird wedi ymosod arni am gyfnod hir. Roedd 40 o anafiadau i'w chorff.

Cyfaddefodd yn y llys ei fod wedi dweud celwydd sawl tro wrth berthnasau a'r heddlu, gan honni ei bod wedi gadael ei theulu i fod efo dyn arall.

Image copyright Google
Image caption Cafwyd hyd i'r corff yng nghefn trelar y tu allan i'r clwb ym Mae Cinmel lle roedd Bird a Ms Kearns yn gweithio

Ymunodd â'r chwilio am Ms Kearns, gan wybod ei bod wedi marw.

Mewn datganiad ar ran teulu Ms Kearns, dywedodd ei mam, Eileen Jones, bod y ddedfryd wedi ei "digalonni'n llwyr".

Dywedodd: "Dim ond dedfryd oes fyddai'n cael ei gweld fel cyfiawnder am beth wnaeth y dyn hwn i Tracy. "

"Newidiwyd bywydau fy wyresau hardd, fy nheulu a ffrindiau Tracy am byth gan weithred ei phartner Anthony Bird.

"Yr hyn sydd gennym ar ôl yn awr yw atgofion. Ni all y dyn yna gymryd hynny oddi arnom."

Mewn datganiad ar ran Heddlu Gogledd Cymru, dywedodd y Ditectif Arolygydd Gary Kelly bod rhaid parchu dyfarniad y rheithgor.

"Roedd hwn yn achos o drais yn y cartref ar ei waethaf," dywedodd.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol