'Ia mewn egwyddor' i gynllun hyrwyddo Dyffryn Clwyd

Signs
Image caption Mae arwyddion brown a gwyn yn hyrwyddo atyniadau treftadaeth

Mae cynghorwyr Sir Ddinbych wedi dweud eu bod o blaid cynllun i gael mwy o arwyddion ar yr A55 er mwyn hyrwyddo Dyffryn Clwyd fel atyniad ond eu bod am gael mwy o fanylion am y gost.

Byddai'r cynllun gerbron Pwyllgor Craffu Cymuned y sir wedi costio £153,000.

Ar hyn o bryd, dim ond atyniadau sydd hyd at 10 milltir i ffwrdd o'r A55 ac sy'n cael dros 60,000 o ymwelwyr sy'n gymmwys i gael arwyddion brown ar ochr y ffordd.

Mae grŵp, sy'n cynnwys Cyngor Sir Ddinbych, Cadw, cynghorau tref a gwleidyddion lleol, eisiau denu mwy o'r miloedd i lefydd fel Dinbych, Rhuddlan a Llanelwy.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ddinbych: "Mae pwyllgor mewn egwyddor yn cefnogi'r cynllun ond maen nhw wedi gofyn am fwy o fanylion ynglân ag amcangyfrif y gost.

"Fe fydd y Grŵp Gweithredol, gafodd ei sefydlu gan Ann Jones AC, yn cwrdd i drafod cost yr arwyddion mewn mwy o fanylder."

£153,000 am arwyddion

Nod y grŵp ydy rhoi atyniadau fel cestyll Rhuddlan a Dinbych ac eglwys gadeiriol Llanelwy dan faner arwydd Dyffryn Clwyd.

Byddai'n costio £153,000 i greu a gosod arwyddion Dyffryn Clwyd ar yr A55, a dan y cynllun byddai £23,000 o hwnnw yn dod gan y cyngor sir, a'r gweddill gan yr atyniadau a chynghorau tref.

Bydd y cynghorau tref yn trafod y mater maes o law.

Image caption Dywedodd Gwyneth Kensler ei bod yn cefnogi'r cynllun, ond yn derbyn bod y gost yn uchel

Yn ôl y Cynghorydd Gwyneth Kensler, sy'n cynrychioli rhan o Ddinbych ar y cyngor sir, byddai hysbysebu Castell Dinbych o fantais i'r ardal.

Er hynny, mae'n derbyn bod y gost o £130,000 rhwng Llanelwy, Rhuddlan a Dinbych yn ddrud.

Dywedodd: "Mae'n rhaid i ni ddenu twristiaid i'r dref.

"Mae o'n andros o bris i'w dalu a felly dwi ddim yn gwybod beth fydd argymhellion y cynghorwyr tref."

Image caption Dywedodd Morgan Cordiner y byddai arwyddion i hyrwyddo Dyffryn Clwyd yn syniad "gwych"

Roedd trigolion yn Ninbych yn croesawu'r syniad, gan gynnwys Mair Spencer, sy'n byw yn y dref.

Dywedodd: "Dwi'n meddwl fod o'n syniad gwych iawn a dweud y gwir, achos mae'n dref hynafol ac mae'n hyfryd cael cerdded ar waliau'r castell a mae'r dref yn ddiddorol iawn..."

Un arall fyddai'n croesawu'r arwyddion ydy Morgan Cordiner o Siop Clwyd yn Ninbych: "Dwi'n meddwl bod o'n syniad gwych, does dim llawer o bobl yn dod i Ddinbych...jyst yn pasio hefo'r A55.

"Mae angen hyrwyddo'r dref yn fwy a bydd arwyddion fel na'n syniad gwych."