Ystyried cymorth treth i adawyr gofal yng Nghaerdydd

Arian Image copyright Getty Images

Mae'n bosib mai Caerdydd fydd y cyngor nesaf yng Nghymru i eithrio pobl sydd newydd adael y system ofal rhag talu treth y cyngor am gyfnod.

Bydd cynghorwyr yn trafod y cynnig ddydd Iau.

Ym mis Hydref fe wnaeth Torfaen benderfynu o blaid eithrio rhai pobl rhag talu'r dreth.

Yn Nhorfaen, o fis Ebrill 2018 bydd rhai sy'n gymwys yn cael eu heithrio nes eu bod yn 21 oed.

Cefnogaeth y Comisiynydd Plant

Mae'r cynnig gerbron cynghorwyr Caerdydd yn cael ei gefnogi gan Gomisiynydd Plant Cymru, Sally Holland.

Mae adroddiad gan Gymdeithas Y Plant yn dweud fod pobl sy'n gadael gofal yn ei gallu ei chael yn anodd rheoli eu harian, a bod risg y gallant fynd i ddyled.

Dywedodd y gymdeithas y dylai pobl ifanc sy'n gadael gofal gael eu heithrio o dalu nes eu bod yn 25.

Ar hyn o bryd mae pob cyngor yn Yr Alban wedi eithrio pobl sy'n gadael gofal rhag talu treth, ac mae 33 o gynghorau yn Lloegr wedi dilyn yr un trywydd.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol