Gwleidyddion yn galw o'r newydd am atal ymweliad Trump

Trump

Mae gwleidyddion o Gymru wedi mynegi pryderon am wahodd Arlywydd yr Unol Daleithiau i'r Deyrnas Unedig, wedi iddo aildrydar negeseuon gan Britain First.

Dydd Mercher, fe ranodd Donald Trump nifer o fideos gan y mudiad asgell dde eithafol ar wefan Twitter.

Cafodd y rheiny eu beirniadu gan y Prif Weinidog Theresa May, a ddywedodd fod Mr Trump yn "anghywir" i aildrydar y negeseuon.

Wrth ymateb i'r datganiad hwnnw, dywedodd Mr Trump mewn trydariad y dylai Mrs May ganolbwyntio ar fynd i'r afael â therfysgaeth yn y DU yn hytrach na'i feirniadu.

Cafodd yr aelod Llafur, Stephen Doughty ofyn cwestiwn brys ar lawr Tŷ'r Cyffredin ar y mater ddydd Iau.

Dywedodd Aelod Seneddol De Caerdydd a Phenarth fod digwyddiadau'r dyddiau diwethaf wedi atgyfnerthu safbwynt nifer na ddylai Donald Trump gael ei wahodd i annerch y ddau dŷ yn San Steffan.

"Dyma Arlywydd UDA yn rhannu, gyda miliynau, cynnwys ymfflamychol sy'n creu rhwygiadau, "meddai.

"Drwy ei rannu, mae e un ai'n hiliol, yn analluog, yn ddifeddwl, neu'r tri."

Image caption Cafodd Stephen Doughty, AS De Caerdydd a Phenarth, ofyn cwestiwn brys yn Nhŷ'r Cyffredin ddydd Iau

Gofynnodd a oedd Mrs May a Mr Trump wedi siarad â'i gilydd ers y digwyddiad, ac a oedd yr Ysgrifennydd Tramor, Boris Johnson, wedi cysylltu â llysgennad yr Unol Daleithiau ym Mhrydain i fynegi ei bryderon.

Pwysleisiodd Mr Doughty ei gariad at America a'i phobl, gan ddweud fod ei dad-cu wedi dod draw i Brydain fel milwr GI ym 1944 i ymladd yn yr Ail Ryfel Byd, ond mynnodd nad oedd Donald Trump yn cynrychioli'r caredigrwydd a'r dyngarwch mae pobl y wlad yn ei ddangos.

Yn ystod y drafodaeth, dywedodd Aelod Seneddol Plaid Cymru Ceredigion, Ben Lake ei bod hi'n bwysig fod y "neges o gasineb su'n cael ei thaenu gan Arlywydd yr Unol Daleithiau'n cael ei beirniadu".

"Dwi'n siarad ar ran fy mhlaid wrth annog y Llywodraeth i ddiddymu'r gwahoddiad am ymweliad gwladol gan Arlywydd sydd wedi defnyddio'i lwyfan byd-eang i ledaenu anoddefgarwch."

Image caption Dywedodd Amber Rudd fod Donald Trump yn "anghywir" i aildrydar Britain First

Wrth ymateb, dywedodd yr Ysgrifennydd Catref, Amber Rudd, fod Mr Trump yn "anghywir" i aildrydar y negeseuon, gan ategu datganiad cynharach gan y Prif Weinidog.

Dywedodd fod y gwahoddiad i Mr Trump ymweld â Phrydain "wedi ei estyn ac wedi ei dderbyn" ond nad oes penderfyniad eto ar yr union ddyddiadau na'r amserlen.

Dywedodd fod y llywodraeth yn cymryd gweithredoedd mudiadau eithafol ar wefannau cymdeithasol o ddifrif.

Cyfeiriodd at National Action fel mudiad eithafol sydd wedi ei wahardd, a dywedodd eu bod yn cadw llygad barcud ar weithgareddau mudiadau eraill.

Ychwanegodd fod Prydain yn arwain y ffordd o ran ceisio sicrhau fod gwefannau cymdeithasol yn rhydd o gynnwys peryglus.

'Methu croesawu Trump'

Ymhlith eraill sy'n dweud nad yw'n teimlo y gall groesawu Donald Trump ar ymweliad gwladol a'r DU y mae'r gweinidog yn Swyddfa Cymru, yr Arglwydd Bourne.

Mewn neges ar Twitter, dywedodd fod miliynau wedi eu cywilyddio â gweithred Mr Trump, a'i bod hi'n "ddealladwy" nad oedden nhw'n teimlo - fel ef ei hun - y gallan nhw ei groesawu o dan yr amgylchiadau.

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cefnogi beirniadaeth Mrs May o Mr Trump, gan ddweud na ddylid "goddef lledaenu propaganda casineb o unrhyw fath".

Ychwanegodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns bod Mr Trump yn "anghywir" i rannu'r negeseuon gan Britain First.

Dywedodd: "Does dim amheuaeth ein bod yn gwrthwynebu unrhyw beth mae Britain First yn ei wneud neu ei ddweud a'r hyn maen nhw'n ei gredu."

Soniodd bod y "berthynas yn amlwg yn mynd yn llawer dyfnach na hynny" ond ei fod yn "iawn ein bod yn sefyll yn erbyn terfysgaeth yn y DU ar sail gymunedol, amlddiwylliannol".