Lluniau: Dros 50 mlynedd o atgofion BBC Cymru yn Llandaf

Bydd BBC Cymru yn symud ei bencadlys i ganol Caerdydd yn 2019 a'r ganolfan ddarlledu bresennol yn cael ei dymchwel dros 50 mlynedd ers ei agor yn 1967.

Mae un o gyn reolwyr BBC Cymru, Gareth Price, wedi cyhoeddi ei atgofion o'r cymeriadau a siapiodd ddarlledu'r BBC yn y ganrif ddiwethaf yn y gyfrol The Broadcasters of BBC Wales.

Ond fel mae'r lluniau hyn yn eu dangos mae'r adeilad eiconig yn Llandaf wedi bod yn rhan ganolog o raglenni'r BBC yng Nghymru dros y blynyddoedd hefyd.

Image caption Windsor Davies, Dewi Pws, Dillwyn Owen a Sion Probert mewn llun i hyrwyddo'r ffilm gomedi Grand Slam gyda derbynfa canolfan y BBC yn Llandaf wedi ei wneud i edrych fel swyddfa dollau yn Ffrainc
Image caption Staff y system ffôn yn 1968 - tybed a oedd perlau'n rhan o'r iwnifform...
Image caption Pwy yw'r ddau blentyn sy'n cael eu llongyfarch gan gyn Reolwr BBC Cymru Gareth Price yn 1987? Gyda Liz Scourfield a Ruth Parry.
Image caption Beti George yn 1979
Image caption Y sylwebydd chwaraeon David Parry-Jones gyda thîm Rygbi Undeb Cenedlaethol Tonga ar risiau'r ganolfan ddarlledu
Image caption Cefin Roberts ar wal tu allan yn y 1990au
Image caption Yr ystafell dorri yn y 1960au - erbyn hyn mae'r golygu'n digwydd yn ddigidol
Image caption Dim cyfrifiadur ar gyfyl y swyddfeydd yn y 1960au
Image caption Tro ar fyd yn 1988 gydag agor swyddfa Ceefax. Mae Aled Glynne Davies, golygydd Radio Cymru yn ddiweddarach, ym mlaen y llun (yn gwisgo'r sbectol)
Image caption Staff BBC Cymru, gan gynnwys Myfanwy Lewis, Rhodri Williams, Lena Pritchard Jones, Ruth Parry a Ronw Protheroe gyda fan campyr tu allan i'r adeilad
Image caption Nerys Hughes gyda rhai o'r nyrsys o'r rhaglen 'Labour of Love'
Image caption Wyndham Richards yn pori drwy'r archif yn 1990
Image caption Nia Wyn Jones, Wyndham Richards a Menna Gwyn, staff newyddion yn 1989
Image caption Hywel Gwynfryn ar ei feic
Image caption Staff Radio Cymru yn 1989
Image caption Ho ho ho! Kevin Davies, Glan Davies, Ruth Parry, Beti George, Elinor Jones, John Hardy a Ray Gravell ymysg rhai o'r aelodau staff yn y dderbynfa, Nadolig 1988
Image caption Cafodd y ganolfan newydd ei chodi ar safle plasty Baynton House - roedd yn cael ei ddefnyddio gan y BBC tan iddo gael ei dynnu i lawr yn 1975
Image caption Tim Wood wrth ei waith yn storfa dechnegol BBC Cymru oedd wedi ei lleoli'n wreiddiol yn hen stablau Baynton House
Image caption Bydd yn nosi ar yr adeilad sydd wedi bod yn gartref i BBC Cymru ers 50 mlynedd yn fuan