Chwalu pont ger Glyn-nedd wedi pryderon am ddiogelwch

pont Langy Image copyright Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Image caption Mae'r adroddiad yn dweud fod cyflwr rhannau o'r bont wedi dirywio'n arw

Mae'n ymddangos y bydd pont o'r 19eg Ganrif yn cael ei dymchwel oherwydd pryderon am ddiogelwch pobl sy'n dal i'w defnyddio.

Mae cerddwyr yn parhau i symud rhwystrau o bont Langy yng Nglyn-nedd fel eu bod yn medru croesi'r afon.

Mae adroddiad wedi dweud fod pobl yn parhau i ddefnyddio'r bont a bod hynny'n arwain at "risg gynyddol o anafiadau".

Bydd aelodau o Gyngor Castell-nedd Port Talbot yn cael eu cynghori i ddileu rhannau o'r bont a'i hiselhau ar gost o £90,000.

Ond mae deiseb gyda dros 800 o enwau arni yn galw am adnewyddu neu godi pont newydd yn ei lle.

Rhybudd

Dewisiadau eraill gerbron y cynghorwyr yw gwaith adnewyddu ar gost o £444,150, neu godi pont newydd fyddai'n costio £681,750.

Yn ôl yr adroddiad nid yw'r dewisiadau yma'n fforddiadwy gan fod "ychydig neu ddim gobaith o gael cyllid o ffynonellau allanol, o leiaf yn y tymor byr neu ganolig".

Yn wreiddiol roedd lein rheilffordd yn mynd dros bont Langy, ond cafodd y trac ei dynnu oddi yno rai blynyddoedd yn ôl ac ers hynny cafodd ei defnyddio fel pont gerdded.

Fe geisiodd y cyngor gau'r bont gyda chanllaw ym mis Tachwedd 2001, ond cafodd hwnnw ei dynnu oddi yno'n syth.

Mae'r bont wedi dirywio, ac mae arwyddion rhybudd wedi eu gosod yno ers hynny, ac mae rhwystrau sydd wedi eu gosod hefyd wedi cael eu tynnu i lawr.

Image copyright Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Image caption Mae rhannau o'r canllaw pren ar y bont ar goll, sef un o'r pryderon diogelwch sydd gan y cyngor

Ond mae teimladau cryf yn yr ardal am y bont, ac fe gafodd deiseb ei lansio sy'n dweud: "Rydyn ni'n teimlo y dylai pont Langy gael ei hadnewyddu neu godi pont newydd yn ei lle.

"Mae hi wedi cael ei defnyddio gan bobl o Lyn-nedd a Chwmgwrach fel ffordd i gerddwyr groesi'r afon am flynyddoedd lawr, ac felly ni ddylai gael ei dymchwel."

Hyd yma mae dros 800 o bobl wedi arwyddo'r ddeiseb, a bydd yn cael ei chyflwyno i Gyngor Castell-nedd Port Talbot maes o law.