Pryder am wasanaethau iechyd meddwl
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Pryder am wasanaethau iechyd meddwl

4 Rhagfyr 2017 Diweddarwyd 06:41 GMT

Mae angen rhoi mwy o gymorth i bobl â phroblemau iechyd meddwl cyn iddyn nhw orfod cael eu hanfon i ysbyty meddwl, yn ôl elusen.

Daw hynny wedi i ffigyrau sydd wedi dod i law rhaglen Post Cyntaf BBC Radio Cymru ddangos cynnydd o 16% yn nifer y cleifion sydd yn mynd i'r ysbyty dan y Ddeddf Iechyd Meddwl yng Nghymru.

Sara Mosley, cyfarwyddwr Mind Cymru yn galw am fwy o gymorth i bobl â phroblemau iechyd meddwl cyn iddyn nhw orfod cael eu hanfon i ysbyty meddwl.