Yr actores wnaeth ffoi o Dwrci a dysgu'r Gymraeg

Mae Pinar Ögün yn chwarae rhan Dr Meral Alpay yn Un Bore Mercher Image copyright S4C
Image caption Mae Pinar Ögün yn chwarae rhan Dr Meral Alpay yn Un Bore Mercher

Bedair blynedd yn ôl roedd hi'n rhy beryglus i'r actores Pinar Ögün aros yn Nhwrci. Nawr mae hi'n dysgu Cymraeg ac yn un o sêr drama newydd S4C, Un Bore Mercher. Bu'n sôn rhagor am yr ansicrwydd sy'n dal i fodoli yn ei gwlad enedigol a'r croeso cynnes mae hi wedi ei gael yma yng Nghymru...


Fe gyrhaeddais i yma yn 2013 dim ond gyda'r dillad ro'n i yn eu gwisgo. Ro'n i a fy ngŵr Memet (Ali Alabora) yn teimlo dan warchae yn ein cartref ein hunain ar ôl protestiadau mawr Parc Gezi yn Istanbwl.

Daeth miloedd o bobl yno i ddangos eu gwrthwynebiad i ail-ddatblygu'r parc. Roedd hi'n brotest amgylcheddol fawr. Cafodd nifer o bobl eu lladd wrth i'r awdurdodau geisio rheoli'r sefyllfa.

Fe gawsom ni ein cyhuddo gan rai elfennau o'r cyfryngau oedd yn deyrngar i'r llywodraeth o ysgogi'r protestio trwy ddrama roedden ni wedi ei llwyfannu chwe mis cyn y brotest.

Gwrthryfel a gormes sydd wrth wraidd y ddrama Mi Minor gafodd ei 'sgwennu gan Memet. Roedd yr awdurdodau yn amau ein bod yn plannu hadau ar gyfer y brotest fawr chwe mis yn ddiweddarach.

Aeth rhai mor bell â'n cyhuddo o fod yn derfysgwyr.

Image copyright Reuters
Image caption Y gwrthdaro ffyrnig ym Mharc Gezi, Istanbwl yn 2013

Am fis cyfan roeddem ni'n garcharorion i bob pwrpas yn ein cartref ein hunain - roedd 'na gamerâu ymhobman ac roedd rhai o swyddogion y llywodraeth yn y tŷ yn cadw golwg arnom ni.

Oherwydd yr ansicrwydd a'r ofn fe wnaethom ni benderfynu gadael Twrci.

Croeso gan y Cymry

Roedd ein ffrind Meltem Arikan hefyd yn rhan o gast y ddrama. Roedd hi wedi bod yng Nghymru o'r blaen, yn Aberhonddu, ac roedd hi wedi syrthio mewn cariad â'r wlad. Felly yma y daethom ni.

Am ddwy flynedd roedden ni'n methu deall beth oedd yn digwydd nôl yn Nhwrci. Ond roedd yn rhaid i ni addasu i wlad newydd a hunaniaeth newydd.

Roedd pawb yma mor gynnes a chroesawgar. Roedd e'n well nag oeddwn i wedi ei freuddwydio. Roedd pawb yn cydymdeimlo gyda'n sefyllfa ni ac yn gefnogol iawn.

Dydyn ni ddim yn gwybod o hyd beth wnaiff ddigwydd yn Nhwrci. Mae'r sefyllfa mor fregus ag erioed ers methiant y coup y llynedd i ddisodli'r Arlywydd Erdoğan ac mae'r stad o argyfwng yn parhau yno hyd heddiw.

Yma yng Nghymru ry'n ni'n gwerthfawrogi'r foment yn hytrach na phoeni am y dyfodol a hiraethu am y gorffennol.

Image copyright Twitter
Image caption Mae Pinar a'i gŵr Memet a'u ffrind Meltem (yn y canol) wedi cael croeso gwresog ers ffoi i Gymru

Yr iaith ar waith

Dwi wedi dechrau dysgu Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae'n galed iawn. Mae 'na gymaint o dreigladau! Ond mae dysgu ambell i frawddeg yn help i fi ddeall rhesymeg yr iaith.

Erbyn hyn pan dwi'n gwrando ar y radio galla'i ddweud y gwahaniaeth rhwng acenion y de a gogledd. Gobeithio y byddai'n fwy rhugl ymhen chwe mis.

Yn wreiddiol cymeriad o China oedd y deintydd rwy'n chwarae yn Un Bore Mercher. Ro'n i wedi cael clyweliad ar gyfer cymeriad arall yn Un Bore Mercher, ond awgrymodd y cynhyrchwyr fy mod i'n darllen rhan y deintydd.

Image copyright Pinar Ogun

Roedden nhw'n hapus i addasu rhan y deintydd i ddod o Dwrci, felly daeth Dr Meral Alpay i fodlaeth.

Nes i benderfynu ei henwi ar ôl Mam. Alpay oedd ei chyfenw cyn priodi. Mae'r cymeriad yn allweddol i ddatblygiad y stori ond mae'n rhaid i chi wylio i wybod sut!

Un Bore Mercher, S4C, Nos Sul, 3 Rhagfyr, 21:00