Dyn yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad ar Bont Britannia

pont britannia Image copyright Google
Image caption Digwyddodd y gwrthdrawiad ar ochr Ynys Môn Pont Britannia

Mae dyn wedi cael ei gludo i'r ysbyty ag anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad ar Bont Britannia rhwng Ynys Môn a Gwynedd.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw yn dilyn y digwyddiad am tua 22:30 nos Iau, ar ochr yr ynys i'r A55.

Fe wnaeth dyn oedd yn gyrru car Skoda Octavia glas ddioddef anafiadau difrifol yn y gwrthdrawiad â cherbyd cludiant ysgafn.

Mae bellach mewn ysbyty yn Stoke, ac mae ei anafiadau yn rai all beryglu bywyd.

Cafodd gyrrwr y cerbyd arall ei arestio ar amheuaeth o yrru'n beryglus, ac mae'n parhau i fod yn y ddalfa.

Dywedodd yr arolygydd Alun Davies: "Roedd y Skoda yn teithio oddi ar yr ynys tuag at Fangor, ac roedd y cerbyd nwyddau yn teithio i'r cyfeiriad arall.

"Rydw i'n apelio ar unrhyw dystion i'r digwyddiad neu unrhyw un allai fod wedi gweld y cerbydau yma cyn y gwrthdrawiad i gysylltu â'r heddlu ar 101."