Arestio dyn a dynes wedi digwyddiad yn Llanymddyfri

llanymddyfri Image copyright Google

Mae dau berson wedi cael eu harestio ar amheuaeth o fygwth lladd yn dilyn ffrae mewn bwyty yn Sir Gâr.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r digwyddiad yn Llanymddyfri ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr.

Mae dyn 36 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o fygwth lladd, ac mae dynes 43 oed wedi'i harestio ar amheuaeth o fygwth lladd, ac o ymosod.

Mae'r ddau wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth wrth i ymchwiliadau barhau.