Carchar i David Archer ar ôl troseddu 396 o weithiau

David Archer Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae troseddwr mynych o'r Rhyl sydd â bron i 400 o ddedfrydau yn ei erbyn wedi ei garcharu unwaith yn rhagor am ladrata.

Cafodd David Archer, 62 oed, ei garcharau am 26 wythnos ar ôl cyfaddef iddo ddwyn alcohol a bod â chyllell yn ei feddiant.

Clywodd Ynadon Llandudno fod Archer wedi treulio cyfanswm o bron i 33 mlynedd yn y carchar.

Clywodd ynadon ei fod wedi dwyn gwerth £178 o wirodydd o siopau ym Mhrestatyn a Llandrillo-yn-Rhos.

Dywedodd Archer wrth yr heddlu ei fod wedi dod o hyd i'r gyllell y tu allan i feddygfa, ac mae ei fwriad oedd mynd ag o i orsaf yr heddlu.

Dywedodd ei gyfreithiwr Roger Thomas ei fod eisoes wedi "treulio llawer mwy o amser yn y carchar nag a fyddai pobl sydd wedi eu carcharu am lofruddiaeth".

Mae'r achosion diweddaraf yn golygu ei fod wedi troseddu 396 o weithiau, y mwyafrif o'r rhain am ladrata.

Fe wnaeth Mr Thomas ddweud fod Archer yn ddyn oedd "wedi torri" a'i fod yn ddibynnol ar sefydliadau er mwyn rhoi strwythur i'w fywyd.

Pynciau Cysylltiedig