Snwcer: Ryan Day yn ennill brwydr y Cymry

Ryan Day lines up a shot Image copyright Getty Images

Ryan Day 6-5 Mark Williams

Wedi pum ffrâm o'r ornest yn nhrydedd rownd Pencampwriaeth Snwcer y DU, roedd Mark Williams ar y blaen o 4-1 yn erbyn ei gyd-Gymro Ryan Day.

Daeth Day yn ôl i'w gwneud hi'n 4-4, ond fe gipiodd Williams y nawfed i fynd ar y blaen eto o 5-4.

Ond doedd dim taw ar Day, ac fe ddaeth yn ôl i unioni'r sgôr eto cyn cipio'r ffrâm olaf i ennill, a symud ymlaen i'r bedwaredd rownd.

Daeth Williams i'r bencampwriaeth ar rediad da ar ôl ennill Pencampwriaeth Gogledd Iwerddon y penwythnos diwethaf, ond roedd ar fin tynnu allan o'r bencampwriaeth hon oherwydd salwch ei wraig, Jo.

Er iddi hi orfod mynd i'r ysbyty fe benderfynodd aros ymlaen i herio Day, ond roedd yntau ar ei orau ddydd Llun.

Bydd yr unig Gymro arall ar ôl yn y gsytadleuaeth, Michael White, yn herio Ronnie O'Sullivan ddydd Mawrth.

Pynciau Cysylltiedig