Cwpan FA Lloegr: Clybiau Cymru

fa cup Image copyright Getty Images

Daeth yr enwau o'r het ar gyfer trydedd rownd Cwpan FA Lloegr, ac mae gan fwy nag un o glybiau Cymru dalcen caled os ydyn nhw am fynd ymlaen i'r rownd nesaf.

Casnewydd oedd y cyntaf o glybiau Cymru i ymddangos, ac mae'n debyg y byddan nhw'n hapus o fod yn chwarae ar eu tomen eu hunain yn Rodney Parade.

Er hynny y gwrthwynebwyr fydd Leeds United, sef y tîm a gurodd yr Alltudion yng Nghwpan Carabao ym mis Awst eleni. Mae Leeds ddwy adran yn uwch na Chasnewydd, felly fe fydd yn gêm anodd.

Fe gafodd Caerdydd hwyliau gwell - fe fyddan nhw hefyd yn chwarae gartref yn Stadiwm Dinas Caerdydd, a hynny yn erbyn Mansfield o Adran 2 o Bencampwriaeth Lloegr.

Mae'n gêm y bydd disgwyl i Gaerdydd ei hennill.

Yr olaf o dimau Cymru i ymddangos oedd Abertawe, ac fe fyddan nhw oddi cartref yn erbyn Wolverhampton Wanderers.

Er bod y ddau dîm mewn adrannau gwahanol, dim ond un lle sy'n eu gwahanu yn y pyramid pêl-droed gan fod yr Elyrch ar waelod Uwch-Gynghrair Lloegr, a Wolves ar frig y Bencampwriaeth.

Bydd y gemau i gyd yn cael eu chwarae ar benwythnos 6 Ionawr, 2018.