Sir Ddinbych i godi treth 50% ar ail dai a thai gwag

Cyngor Sir Ddinbych, Rhuthun
Image caption Bydd cynghorwyr yn Sir Ddinbych yn adolygu effaith y polisi ymhen 12 mis

Sir Ddinbych yw'r ddiweddaraf yng Nghymru i gymeradwyo codi treth ychwanegol ar ail gartrefi.

Ers pasio Deddf Tai 2014, mae gan gynghorau'r hawl i godi premiwm o hyd at 100% ar dreth y cyngor perchnogion ail dai.

Yn Sir Ddinbych, 50% ydy'r premiwm fydd yn cael ei osod.

Bydd yn dod i rym ar gyfer cartrefi gwag hirdymor yn Ebrill 2018 ac ar ail dai yn Ebrill 2019.

Mae nifer o gynghorau ar draws Cymru wedi cyhoeddi yn ddiweddar y byddan nhw'n codi premiwm.

Bydd Conwy'n codi 100% ychwanegol, tra bod Gwynedd, Sir Benfro, Sir y Fflint a Phowys wedi penderfynu codi 50%. Cynnydd o 25% sydd wedi'i gyhoeddi yn Ynys Môn a Cheredigion.

Mae cynghorwyr yn Sir Ddinbych yn dweud y bydd effaith y polisi'n cael ei adolygu ymhen 12 mis.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol