Canllawiau iaith BBC Cymru Fyw

Mae ysgrifennu ar gyfer y we yn dipyn o her, ac mae gan BBC Cymru Fyw ganllawiau iaith er mwyn helpu'r tîm sy'n gweithio ar y gwasanaeth.

Mae'r canllawiau wedi eu seilio ar waith y diweddar Glyn Evans, oedd yn newyddiadurwr gyda'r BBC. Mae'r pwyslais ar iaith gywir ond naturiol a chyfarwydd i'r defnyddiwr.

Fel ddywedodd Glyn: 'Nid yw'r hyn a sgrifennir heb ymdrech yn bleser i'w ddarllen' - dydy hi ddim yn hawdd i 'sgwennu'n syml.

Gallwch lawrlwytho'r canllawiau ar fformat PDF yma, ac maen nhw wedi eu gosod ar ffurf A-Y.

Canllawiau ysgrifennu BBC Cymru Fyw [408 KB]

Cofiwch mai canllawiau ac awgrymiadau sydd yma, yn hytrach na rheolau caeth. Drwy gyhoeddi'r ddogfen ar ein gwefan, gobeithio y gallwn ni rannu arferion da gydag unrhyw un sy'n ysgrifennu yn Gymraeg ar y we.

Mae'r canllawiau'n cael eu diweddaru o dro i dro.

Hefyd ar y BBC