Achos posib o geisio gipio plentyn yn Tesco Caerfyrddin

Tesco

Cadarnhaodd Heddlu Dyfed-Powys eu bod wedi ymateb i achos posib o geisio gipio plentyn o archfarchnad Tesco yng Nghaerfyrddin nos Fawrth.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r siop tua 18:30.

Chafodd y plentyn ddim o'i gipio ac mae'n ymddangos na fuodd cysylltiad corfforol gyda'r plentyn yn ystod y digwyddiad.

Dywedodd yr heddlu fod plentyn yn ddiogel ac yng ngofal teulu a swyddogion.

Er mwyn i'r heddlu fedru cynnal ymchwiliad trylwyr a gwneud yr ymholiadau angenrheidiol, cafodd yr ardal ei chau i'r cyhoedd, ond mae'r ardal bellach wedi ei hailagor.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn ddiolchgar i'r cyhoedd am eu cydweithrediad a'u hamynedd wrth iddyn nhw wneud eu gwaith.

Mae'r ymchwiliad i'r hyn ddigwyddodd yn parhau.