Bil ffôn £20 i fam am gyngor meddygol 'yn annerbyniol'

Carys Edwards
Image caption Carys Edwards: 'Annhebygol o ddefnyddio'r Galw Iechyd Cymru eto'

Mae mam o Gaerdydd wedi beirniadu'r gost "annerbyniol o uchel" o ffonio Galw Iechyd Cymru ar ôl talu bron i £20 am gyngor meddygol.

Yn ôl Carys Edwards, fe dalodd hi yn agos i 50c y funud i ddefnyddio'r gwasanaeth yn ddiweddar pan oedd ei merch ifanc yn sâl.

Mae'r gost o £20 yn "warthus", meddai Plaid Cymru, sy'n honni bod y swm yn mynd yn erbyn "holl ethos y gwasanaeth iechyd".

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud mai ffioedd ychwanegol y darparwr ffonau symudol sydd wedi arwain at gost uchel yr alwad benodol hon.

Gwasanaeth cyngor a gwybodaeth iechyd ydi Galw Iechyd Cymru, sydd ar gael 24 awr y dydd.

Mae'r galwadau yn costio 2c y funud, ond mae hyn ar ben ffioedd ychwanegol y darparwyr ffonau symudol.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dywed Carys Edwards fod y gost yn annerbyniol

Dywedodd Ms Edwards: "Yn ddiweddar, bu'n rhaid i mi ffonio Galw Iechyd Cymru oherwydd bod fy merch yn sâl.

"Fe wnes i ffonio o fy ffôn symudol oherwydd, fel nifer o bobl eraill, does gennym ni ddim llinell ffôn.

"Roeddwn yn siomedig iawn ar ôl gweld bod yr alwad ffôn wedi costio bron i £20 pan ges i'r bil yn ddiweddarach y mis hwnnw.

"Rwy'n gwybod bod galwadau o ffonau symudol yn gallu costio mwy nag o linell ffôn, ond mae hyn yn annerbyniol o uchel.

"Oherwydd y gost, rwy'n annhebygol o ddefnyddio'r Galw Iechyd Cymru eto."

Image caption Fe wnaeth Carys Edwards yr alwad oherwydd fod ei merch yn sâl

Mae llefarydd iechyd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, wedi galw ar yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething i gael gwared â'r rhif premiwm 0845.

Dywedodd: "Tra bod Llywodraeth Lafur Cymru yn annog pobl i ddefnyddio gwasanaethau eraill yn hytrach na gweld meddyg er mwyn lleihau'r baich ar wasanaethau gofal cynradd, mae'n annerbyniol eu bod nhw'n codi gymaint am ddefnyddio Galw Iechyd Cymru, yn enwedig gan nad ydi'r gwasanaeth am ddim 111 ddim ar gael i bawb.

"Mae codi £20 am alwad ffôn yn warthus ac yn mynd yn erbyn holl ethos y gwasanaeth iechyd."

Gwasanaeth newydd

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: ""Pris galwadau ffôn i Galw Iechyd Cymru yw dwy geiniog y funud.

"Ffioedd ychwanegol y darparwr ffonau symudol sydd wedi arwain at gost uchel yr alwad benodol hon, a'r darparwyr eu hunain sy'n gosod y ffioedd hynny.

"Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i gyflwyno llinell ffôn 111 genedlaethol ledled Cymru, a fydd yn wasanaeth ffôn 24 awr rhad ac am ddim ar gyfer gofal iechyd nad yw'n ofal brys."

Pynciau Cysylltiedig