Partneriaeth rhwng yr Urdd a bwrdd arholi

Makaila a Tegan o Lwyncelyn, Y Rhondda yn croesawu pobl i faes Eisteddfod yr Urdd 2017
Image caption Mae Eisteddfod yr Urdd 2018 yn cael ei chynnal yn Llanfair-ym-Muallt

Bydd rhai o gystadleuwyr Eisteddfod yr Urdd yn gallu defnyddio'r darn maen nhw wedi ei ddysgu ar gyfer yr ŵyl fel rhan o'u harholiad canu gyda Trinity College London o hyn allan.

Cyhoeddodd yr Urdd bod y bartneriaeth newydd gyda'r bwrdd arholi rhyngwladol yn weithredol o 2018 ymlaen.

Mae arholiadau canu unigol Trinity College yn gofyn i ddisgyblion baratoi tair cân. Gall un o'r caneuon hynny fod yn un o ddarnau testun yr Urdd o hyn ymlaen.

Yn 2018 bydd unawd blwyddyn dau ac iau yn gymwys ar gyfer arholiad cychwynnol Trinity, ac unawdau blynyddoedd 3-4 a 5-6 yn gymwys ar gyfer arholiad gradd tri.

Bydd unawdau uwchradd hyd at 25 oed yn gymwys am raddau pedwar i wyth.

"Mae Trinity College London yn cydnabod bod yr ansawdd a'r safon a ddisgwylir ar lwyfan yr Urdd yn gydnaws â gofynion arholiad canu Trinity," meddai Chris Locke, Rheolwr Cyffredinol Trinity College London, UK & Ireland.

"I gyd fynd gyda'n hethos o hyblygrwydd mewn arholiadau ac annog ymgeiswyr i fanteisio ar eu cryfderau, roedd cynnig darnau cystadlaethau Eisteddfod yr Urdd mewn arholiadau yn gam naturiol i ni.

"Rydym yn cydnabod pwysigrwydd yr iaith Gymraeg ac wrth ein boddau y bydd nifer o gyfansoddwyr o Gymru yn cael eu cynrychioli yn arholiadau Trinity drwy'r bartneriaeth hon."

Mae'r system gofrestru ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 yn agor ar 8 Rhagfyr 2017.