Cymro wedi ei anafu yn ddifrifol yn Seland Newydd

Matthew a'i gariad Image copyright GIVEALITTLE.CO.NZ/LETS-GET-MATTHEW-HOME

Mae dyn o Sir Fynwy wedi ei anafu yn ddifrifol ar ôl disgyn wrth weithio yn Seland Newydd.

Cafodd Matthew Williamson, sy'n 30 oed o Cil-y-Coed, anaf i'w asgwrn cefn ar ôl iddo "ddisgyn bedair metr" wrth weithio yn ardal Auckland ar 28 Tachwedd.

Mae Mr Williamson wedi cael llawdriniaeth ond does ganddo ddim teimlad yn ei gorff o'i frest i lawr.

Mae mwy na 200 o bobl wedi helpu i godi bron £8,000 er mwyn ceisio ei helpu i ddychwelyd i Brydain.

Dywedodd ar ei dudalen Facebook: "Dwi jest eisiau i bawb wybod faint mae'r gefnogaeth a'r negeseuon yn golygu i fi. Mae'n fy ysbrydoli cymaint.

"Fe fydd popeth yn iawn ac fe dda 'i drwyddi. Mae gen i ffrindiau anhygoel a dwi eisiau diolch i fy nheulu a fy nghariad prydferth am eu cefnogaeth."

Diolch i'r meddygon

Mae'r cyn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Cil-y-Coed wedi bod yn byw yn Seland Newydd gyda'i gariad, sy'n nyrs 26 oed o Loegr.

Fe ddywedodd ei ffrind, Andrew Page i'r ddamwain ddigwydd ar ôl iddo daro ei ben wrth ddringo ysgol a'i fod wedi colli ymwybyddiaeth ac yna wedi disgyn.

Mae ei dad Nigel Williamson wedi hedfan i Seland Newydd at ei fab.

Dywedodd wrth bapur newydd New Zeland Herald nad ydyn nhw yn beio neb am yr hyn sydd wedi digwydd a'u bod yn edrych i'r dyfodol.

"Yn amlwg dwi'n teimlo'n ofnadwy ynglŷn â beth sydd wedi digwydd i fy mab. Dwi eisiau gwneud yn siŵr ei fod yn gallu dod adref ac yn ôl at ei deulu.

"Ond mi ydyn ni yn ddiolchgar iawn i'r doctoriaid a'r nyrsys ac wedi ein llorio gan yr ymateb emosiynol sydd wedi bod i'r digwyddiad."