Gwarchae Blaenau Ffestiniog: Dyn yn pledio'n euog i affräe

Blaenau Ffestiniog Image copyright Mike phillips
Image caption Fe gafodd yr heddlu eu galw i'r digwyddiad ym Mlaenau Ffestiniog ar 6 Rhagfyr

Mae dyn oedd dan ddylanwad cyffuriau wedi pledio'n euog i affräe yn dilyn gwarchae ym Mlaenau Ffestiniog.

Roedd Kenneth Hyde, 41 oed o Danygrisiau, yn bygwth ei bartner a dweud ei fod am drywanu swyddogion yr heddlu mewn fflat ym Mlaenau Ffestiniog ar 6 Rhagfyr.

Fe glywodd Llys Ynadon Prestatyn fod partner Hyde wedi ffonio'r heddlu gan ddweud ei fod yn ei bygwth ond ni wnaeth achosi anaf iddi.

Fe wnaeth swyddogion yr heddlu amgylchynu'r adeilad ble roedd Hyde yn chwifio cyllell ac yn gweiddi rhegfeydd arnyn nhw.

'Clywed lleisiau'

Dywedodd Diane Williams ar ran yr erlyniad nad oedd yr heddlu eisiau mynd fewn i'r fflat rhag i Hyde anafu ei hun neu rywun arall.

"Dywedodd ei fod am achosi anaf i rywun neu dorri gwddf ei hun gyda chyllell."

Wedi pum awr fe ildiodd Hyde ac fe gludwyd i Ysbyty Gwynedd, Bangor ble y dywedodd mewn cyfweliad ei fod wedi cymryd cocên ac amffetaminau.

Ychwanegodd ei fod yn "clywed lleisiau yn dweud wrtho anafu ei hun".

Problem cyffuriau

Clywodd y llys hefyd ei fod yn "brwydro yn erbyn" ei broblem gyda chyffuriau ac nad oedd yn bwriadu anafu unrhyw un.

Clywodd y llys fod gan Hyde hanes o gyflawni troseddau treisgar a'i fod wedi bod yn y carchar yn y gorffennol.

Fe benderfynodd yr ynadon i ofyn am adroddiadau cyn ei ddedfrydu.