Datgelu mosäig wrth ailwampio eglwys

Lluniau o'r mosaig cyn ac ar ol y gwaith adnewyddu Image copyright Roland Ward
Image caption Y brithwaith cyn ac ar ôl y gwaith adnewyddu

Cafodd teils mosäig o Oes Fictoria eu datgelu yn ystod gwaith adnewyddu gwerth £190,000 yn un o eglwysi Sir Y Fflint.

Aeth contractwyr ati i adfer y teils yn Eglwys Sant Mihangel yng Nghaerwys ar ôl i nifer o'r darnau ddod yn rhydd pan gafodd hen garped ger yr allor ei godi wedi 40 mlynedd.

Cafodd yr eglwys ei hailgysegru mewn gwasanaeth ddydd Sul gan Esgob Llanelwy, Gregory Cameron.

Mae'r mosäig yn darlunio Cristogram - symbol crefyddol traddodiadol sy'n dalfyriad o enw Iesu Grist.

Mae 'na amheuaeth ei fod yn dyddio o gyfnod gwaith adnewyddu yn 1896.

Image copyright Roland Ward
Image caption Roedd y brithwaith dan hen garped wrth allor yr eglwys

Fe gododd o gwmpas 50 o blwyfolion selog £35,000 er mwyn gwneud y gwaith adnewyddu, oedd yn cynnwys gosod tŷ bach yn yr eglwys ei hun yn lle un allanol dros dro.

Grantiau amrywiol dalodd am weddill y costau gan gynnwys rhai gan Esgobaeth Llanelwy, Cronfa Treftadaeth y Loteri, a'r National Churches Trust.