Lluniau: Mae hi'n bwrw eira... mewn rhai ardaloedd!

Image copyright Ali Owen
Image caption Mae Dylan o Rhiwabon wrth ei fodd ar ei sled heddiw
Image copyright Guto Roberts
Image caption Cwm Idwal yn edrych yn oerach nag arfer heddiw
Image caption Roedd hi'n bwrw yn drwm yn Rhosllannerchrugog ger Wrecsam

Image caption Blanced o eira dros dŷ bach twt Ysgol Twm o'r Nant, Dinbych

Image copyright Ted Williams
Image caption Iâ oedd prif broblem Ted Williams yn y Betws, Rhydaman bore 'ma

Image copyright Ali Owen
Image caption Eira cyntaf?

Image caption Yn ardal Rhuthun mae Wini'r ci wedi gweld eira am y tro cyntaf

Image caption Roedd y ffyrdd ar gyrion Rhuthun braidd yn beryglus

Image caption "Ydych chi am eistedd tu fewn neu tu fas?"

Image copyright Guto Roberts
Image caption Mae'r cymylau dal yn bygwth dros Gwm Idwal

Image copyright Traffig Cymru
Image caption Araf pia' hi ar yr A55

Image caption Wwps!

Image caption Faint o fyfyrwyr sydd wedi codi i fynd i ddarlithoedd ym Mhrifysgol Glyndŵr tybed?

Image caption Yr eira wedi syrthio dros nos ger Cerrigydrudion

Pynciau Cysylltiedig