Ymosodiad Caerfyrddin: Arestio dau

Heddlu

Mae menyw 43 oed a dyn 44 oed wedi eu harestio ar amheuaeth o achosi niwed corfforol difrifol i ddyn wedi ymosodiad yng Nghaerfyrddin brynhawn Gwener.

Mae'r ddau wedi eu cadw yn y ddalfa.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiad ar Stryd y Bont tua 16:30.

Cafodd y dyn driniaeth feddygol yn yr ysbyty yn sgil ei anafiadau ond mae bellach wedi gadael yr ysbyty.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda nhw trwy ffonio 101.