Mab Carl Sargeant eisiau olynu ei dad fel aelod Cynulliad

Carl a Jack Sargeant
Image caption Dywedodd Jack Sargeant ei fod eisiau parhau â gwaith ei dad yn Alun a Glannau Dyfrdwy

Mae mab Carl Sargeant yn dweud ei fod eisiau olynu ei dad fel aelod Cynulliad.

Mae Jack Sargeant, 23, yn ceisio am enwebiad Llafur ar gyfer isetholiad Alun a Glannau Dyfrdwy.

Dywedodd ei fod eisiau parhau â gwaith ei dad yn yr etholaeth a "thalu 'nôl" i'r gymuned am eu "cariad" tuag at ei deulu.

Bu farw Carl Sargeant bedwar diwrnod ar ôl iddo gael ei ddiswyddo o gabinet Carwyn Jones yn sgil honiadau am ei ymddygiad.

'Profiad o'r byd go iawn'

Bydd ymchwiliad i'r amgylchiadau arweiniodd at farwolaeth Mr Sargeant yn cael ei gynnal gan gyfreithiwr QC amlwg.

Cyhoeddodd Llafur yn gynharach yr wythnos hon na fydd ymchwiliad y blaid i ymddygiad y cyn-weinidog yn parhau.

Dywedodd Jack Sargeant mewn cyfweliad nad oedd o wedi bwriadu cael gyrfa mewn bywyd cyhoeddus.

"Peirianneg astudiais i, nid y gyfraith na gwleidyddiaeth, ond dwi'n credu y galla' i ddod â phrofiad o'r byd go iawn mewn i'r Cynulliad - a dwi'n credu bod y Cynulliad angen hynny," meddai.

Dywedodd bod ei dad wedi ceisio helpu pobl Alun a Glannau Dyfrdwy "cymaint ag oedd o'n gallu" a'i fod "eisiau parhau â hynny".

Ychwanegodd bod y gymuned wedi rhoi cefnogaeth "anghygoel" i'r teulu ers marwolaeth Mr Sargeant.

"Felly dwi eisiau parhau â'r gwaith da, caled wnaeth dad a hefyd talu 'nôl iddyn nhw am y cariad a'r gefnogaeth maen nhw wedi ei ddangos i ni," meddai.

Rhestr fer

Mae'n debyg bod Llafur Cymru'n bwriadu llunio rhestr fer o ymgeiswyr ar gyfer yr isetholiad ar 6 Chwefror, gydag aelodau'r blaid yn lleol yn gwneud y penderfyniad terfynol.

Dyw'r pleidiau eraill heb ddewis eu hymgeiswyr eto.

Dywedodd Jack Sargeant ei fod yn "aelod ffyddlon" a "balch" o'r Blaid Lafur.

"Roedd hi'n anrhydedd cyfarfod arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn, pan ddaeth o i angladd dad yr wythnos diwethaf," meddai.

"Ond fe fydda' i'n fi fy hun. Mae gen i fy egwyddorion a gwerthoedd fy hun."

Pynciau Cysylltiedig