Marwolaeth Penygroes 'ddim yn un amheus' medd Heddlu'r Gogledd

Heol y Dwr
Image caption Cafodd yr heddlu eu galw i Heol y Dŵr yn ystod oriau mân bore Sadwrn

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi dweud nad ydyn nhw'n trin marwolaeth dynes 34 oed o Wynedd fel un amheus.

Cafodd plismyn eu galw i dŷ ar Heol y Dŵr ym Mhenygroes ychydig wedi hanner nos ddydd Sadwrn.

Dywedodd yr heddlu bod dyn lleol wedi cael ei arestio a'i ryddhau ar fechnïaeth tra bo'r ymchwiliad yn parhau.

"Bydd swyddogion y tîm plismona lleol yn ymweld â'r ardal er mwyn tawelu meddyliau trigolion," dywedodd y Ditectif Arolygydd Sarah-Jayne Williams.

Dywedodd llefarydd bod archwiliad post mortem wedi cael ei gynnal. Mae teulu'r ddynes wedi cael gwybod.

Roedd y ddynes a fu farw yn "gymydog hyfryd", yn ôl Jean Pitts, oedd yn byw drws nesaf iddi.

"Y tro cyntaf ges i wybod am unrhyw beth oedd pan ddaeth yr ambiwlans," meddai Mrs Pitts.

"Mae'n ddychrynllyd - mae o mor drist. Roedd hi'n gymydog hyfryd."

Mae'n debyg bod y ddynes yn wreiddiol o Gaernarfon ac wedi byw yn y tŷ am tua dwy flynedd.

Mae'r crwner wedi cael ei hysbysu.

Straeon perthnasol