Grwpiau llai'n bywiogi gwasanaethau ysgol, medd Archesgob Cymru

John Davies, Archesgob Cymru Image copyright Yr Eglwys yng Nghymru

Mae Archesgob newydd Cymru eisiau i'r Eglwys yng Nghymru helpu rhoi bywyd newydd i wasanaethau addoli boreol mewn ysgolion, gan gredu eu bod yn gallu bod yn "ddiflas" a "digalon".

Yn ôl y Parchedicaf John Davies, a gafodd ei orseddu'n Archesgob Cymru ddechrau Rhagfyr mae annerch ysgol gyfan ar yr un pryd "her anferthol".

Fe wnaeth ei sylwadau wrth siarad â rhaglen Sunday Supplement BBC Radio Wales.

Mae'r gwasanaeth boreol traddodiadol yn aml yn cynnwys canu emynau a gweddïo, yn osgystal a chyhoeddi gwybodaeth ynglŷn â bywyd yr ysgol.

Dywedodd Mr Davies, Esgob Abertawe ac Aberhonddu ers 2008 a thad i ddau o blant: "Un o'r pethau oedd yn eithaf diflas i mi pan oeddwn ni yn yr ysgol oedd y gwasanaeth boreol.

'Ysbrydolrwydd yn diflannu'

"Dydw i erioed wedi gweld lles gorfodi cannoedd o blant i mewn i neuadd a chymryd rhan mewn defod sy'n golygu rhywbeth i rai ond nid o reidrwydd i eraill.

"Un o'r pethau mwyaf digalon imi ei brofi pan oeddwn i yn yr ysgol yw ... pan mae ambell neges yn treiddio drwyddoch chi, a chi'n cael cyfnod o lonyddwch a thawelwch ar y diwedd, ond o fewn eiliad mae gyda chi'r cyhoeddiadau ac mae unrhyw synnwyr o ysbrydolrwydd yn diflannu."

Mae Mr Davies yn galw ar ysgolion i ystyried cynnal gwasanaethau gyda grwpiau llai gan ddweud mai dyna'r ffordd sy'n gweithio orau o'i brofiad o.

"Mae ceisio annerch ysgol gyfan lle mae gwahaniaeth oedran rhwng 11 a 18 yn her anferthol," dywedodd.

Straeon perthnasol