Lluniau: Eira dydd Sul

Dyma gipolwg, mewn lluniau, ar effaith yr eira yng Nghymru ddydd Sul:

Image caption Bu'r heddlu'n delio gyda char oedd wedi troi ar allt Penglais yn Aberystwyth
Image caption Fe ddeffrodd pentref Derwen-gam ger Aberaeron i flanced o eira fore Sul
Image copyright Matty Thomas
Image caption Aeth y ddafad yma i drafferth yn Llidiartywaun ger Llanidloes
Image copyright Bethan McPherson
Image caption Amser i fynd ar y sled yng Nglyn Ebwy!
Image copyright Elinor Howells
Image caption Penuwch, Ceredigion
Image copyright Sion Jones
Image caption Roedd yr eira'n glynu hyd yn oed mewn rhai ardaloedd arfordirol, fel yn nhref Abergele
Image caption Siop ddillad yn Aberystwyth yn manteisio ar yr eira i arallgyfeirio... am ddiwrnod beth bynnag!
Image copyright Carys Ann
Image caption Y ci yn mwynhau yn yr eira trwchus ym Mhontrhydfendigaid
Image copyright Teulu Phillips
Image caption Fferm Gilfach ym Mlaenycoed ger Caerfyrddin
Image copyright Iestyn Hughes
Image caption Iestyn Hughes yn siomedig bod yr eira'n dechrau dadmer yn Y Borth, Ceredigion
Image caption Wedd hi'n wêr yng Nghrymych
Image copyright Gwerfyl Jones
Image caption Llanuwchllyn dan flanced o eira

Pynciau Cysylltiedig