Lluniau: Eira dydd Llun

Dyma gipolwg, mewn lluniau ar yr eira yng Nghymru ddydd Llun:

Image copyright Rhys Huws
Image caption Mae golygfa hyfryd gan y ddau ddyn eira yma ym Mhant-y-Crug, Ceredigion
Image copyright Llinos Dafydd
Image caption Bore prydferth yn ardal Croeslan, Llandysul. Mae'r ysgol leol, Ysgol Bro Teifi, ar gau heddiw, cyfle i blant yr ardal fwynhau'r eira!
Image copyright B&B Betws y Coed
Image caption Golygfa hyfryd ym Metws-y-Coed
Image copyright Barbara Watkin
Image caption Barbara Watkin yn palu ei ffordd allan o'r tŷ yn Ffairhos uwchlaw Pontrhydfendigaid, Ceredigion, fore Llun.
Image copyright Archif Sgrin a Sain Cymru
Image caption Mae'r dyn eira bach yma'n edrych yn hapus ond yn go unig o flaen y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth fore Llun!
Image copyright Megan Varley
Image caption Doedd Megan Varley o'r Foel rhwng Machynlleth a Llanfair Caereinion yn methu â chyrraedd ei gwaith ym Machynlleth y bore 'ma.
Image caption Teulu o ddynion eira ym Mynwent y Crynwyr
Image copyright Annette Greenwood
Image caption Llyn Mymbyr fore Llun.
Image copyright Aron Jones
Image caption Llanrwst o Goedwig Gwydir
Image caption Erin ac Ifan, a'u ffrind newydd, yn mwynhau'r eira yn ardal Llambed
Image copyright Megan Roberts
Image caption Cŵn yn yr eira yn ardal Treuddyn, Sir y Fflint
Image copyright Mari Lewis
Image caption Ffarm Henllan yn ardal Machynlleth
Image copyright Mari Lewis
Image caption Defaid ar ffarm Henllan ger Machynlleth
Image copyright Nia Cole
Image caption Ger Talgarreg yng Ngheredigion
Image caption Mathe yn mwynhau'r eira yn ardal Y Bala, gyda'r Arenig Fawr yn y cefndir.
Image caption Lleucu yn mwynhau ar y sled ym Mhontrhydfendigaid
Image caption Ilan a Mali ar fin mynd ar y trên i weld Siôn Corn
Image copyright Lois Elis Roberts
Image caption Plant yn mwynhau'r eira ym Mhen Llŷn
Image caption Yn Harford, Llanwrda
Image caption Mae'r plantos yma o Dregaron ar ben eu digon yn yr eira ddydd Llun
Image copyright Ysgol Ciliau Parc
Image caption Roedd Ysgol Ciliau Parc yng Ngheredigion ar agor ddydd Llun, cyfle i'r plant fwynhau creu angylion eira!
Image caption Yr haul yn machlud dros Aberystwyth nos Lun

Anfonwch eich lluniau eira at cymrufyw@bbc.co.uk.

Pynciau Cysylltiedig