Cyhoeddi cynllun economaidd newydd i Gymru

Ken Skates Image copyright HUW JOHN

Mae cynllun economaidd newydd wedi'i gyhoeddi ar gyfer Cymru fydd yn para degawd.

Mae'r cynllun yn cynnwys symleiddio cymorth ariannol ar gyfer busnesau, lleihau'r nifer o sectorau sydd wedi eu blaenoriaethu a rhoi "mwy o rym" i' ranbarthau.

Bydd rhaid i'r cwmnïau sy'n gwneud cais am grantiau ymrwymo i leihau eu hôl troed carbon, profi eu bod yn cyflogi pobl yn deg a hyrwyddo iechyd ac addysg.

Mae'r cynllun yn cydnabod bod tŵf wedi bod yn anghyson dros Gymru.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates mai datblygu "perthynas newydd a dynamig" rhwng y llywodraeth a busnesau sydd wrth wraidd y cynllun.

Os bydd busnesau yn cyd-fynd a'r ymrwymiadau, bydd Llywodraeth Cymru yn darparu pecyn busnes a "chefnogaeth busnes symlach, unedig a chystadleuol".

Prif nodweddion y cynllun:

  • Lleihau'r sectorau sydd wedi eu blaenoriaethu o naw i dri - uwch ddeunyddiau a gweithgynhyrchu, gwasanaethau masnach a'r sector ynni ac amgylchedd;
  • Pedwar sector sylfaen - twristiaeth, bwyd, gofal a manwerthu;
  • Bydd cyllid o £100m y flwyddyn gan Lywodraeth Cymru yn mynd i gronfa economaidd newydd, gyda busnesau yn gorfod cyflawni o leiaf un o'r gofynion o ran arloesi, ymchwil a datblygu ac allforio;
  • Bydd tri phrif swyddog yn gofalu am ddatblygiad economaidd yng ngogledd Cymru, de orllewin Cymru a'r canolbarth a de ddwyrain Cymru, drwy weithio gyda chytundebau twf busnes sy'n bodoli'n barod, cynghorau sir a phartneriaethau sgiliau rhanbarthol.

Mae'r strategaeth hefyd yn awyddus i gael mwy o gynllunio rhanbarthol, o ran cartrefi a thrafnidiaeth, gyda disgwyl i gynghorau lleol cyfagos weithio gyda'i gilydd yn agosach.

Mae'r cynllun hefyd yn cyfuno byrddau cynghori a phaneli sector Llywodraeth Cymru yn un.

Gyda'r sectorau sydd wedi eu blaenoriaethu, mae'r strategaeth eisiau gweld mwy o "hyblygrwydd," drwy gydnabod bod y ffiniau rhyngthyn nhw yn "aneglur".

Mae gobaith bydd y newidiadau yn cael ei gweithredu ym mis Ebrill 2018.

Ychwanegodd Mr Skates mai'r bwriad yw cael y blaen ar y newidiadau sy'n dod yn sgil y "pedwerydd chwildro diwydiannol" - sef robotiaid ac AI - drwy wneud yn siŵr fod pobl a busnesau yng Nghymru yn barod "i wynebu'r dyfodol yn hyderus".