Cyngor Môn i weinyddu drwy'r Gymraeg

Roedd y cyfarfod arbennig yn Llangefni

Mae Cyngor Ynys Môn wedi cael sêl bendith i barhau â'u cynlluniau i weinyddu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Brynhawn dydd Mawrth fe wnaeth aelodau'r cyngor llawn wrthod galwad gan gynghorydd annibynnol i adolygu eu defnydd o'r Gymraeg yn eu gweinyddiaeth fewnol

Fe wnaeth yr awdurdod ddatgan mewn dogfen bolisi 18 mis yn ôl mai'r Gymraeg fydd prif iaith weinyddol y cyngor yn dyfodol.

Cafodd cynnig arall i gynnal refferendwm ar y mater ei dynnu yn ôl.

Newyddion gwych

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi llongyfarch Cyngor Sir Ynys Môn gan ddisgrifio'r penderfyniad yn "gam mawr ymlaen."

"Mae'n newyddion gwych bod cynghorwyr wedi cadarnhau eu bod yn bwriadu symud y cyngor at weinyddu'n fewnol drwy'r Gymraeg yn unig," meddai Menna Machreth ar ran y gymdeithas.

"Rydyn ni'n gobeithio trafod y materion hyn gydag Arweinydd y Cyngor yn fuan, ac yn edrych am gadarnhad o amserlen pendant i symud holl adrannau'r cyngor at yr arfer gorau o ran polisi iaith," meddai.

"Os gweithreda'r cyngor y polisi'n iawn, ac yn brydlon, bydd yn gam mawr ymlaen i'r Gymraeg, nid yn unig yn lleol, ond yn genedlaethol."

Yn y cyfamser, fe wnaeth y cabinet hefyd wrthod cais i hedfan baner Jac y Undeb uwchben pencadlys y cyngor yn dyddiol o 22 pleidlais i 6.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol