Y ras ar ben i gystadlu ym Marathon Eryri 2018

Jones Image copyright Sportpicturescymru
Image caption Daniel Jones, enillydd Marathon Eryri 2017

Os oeddech chi'n ystyried rhedeg Marathon Eryri 2018, wel 'dych chi'n rhy hwyr!

Cafodd rhestr y cystadleuwyr ei llenwi mewn dwy awr - llai na'r amser mae hi'n gymryd i gwblhau'r ras.

Bydd dros 2.700 o redwyr yn cystadlu ar ddydd Sadwrn, 27 Hydref.

Un o drefnwyr y ras ydy Jayne Lloyd:

"Roedd nifer y rhedwyr a oedd yn ymgeisio am leoedd yn rhyfeddol, ar un adeg roedd yna bron i 4,500 o ymgeiswyr yn ceisio mynd i mewn i'r system. Mae'n ddrwg iawn gennym ni fod rhai pobl wedi methu, yn anffodus fe fydd yna bobl siomedig oherwydd eu bod wedi methu â chael lle yn y ras.

"Fel ag erioed yn 2018 fe welwn ni nifer fawr o bobl fydd yn y ras am y tro cyntaf ac mae yna hefyd redwyr fydd yn dod yn ôl flwyddyn ar ôl blwyddyn ac rydyn ni'n gobeithio gweld llawer o wynebau cyfarwydd eto yn y ras y flwyddyn nesaf."

Image caption Mae'r ras 26.2 milltir yn dechrau ac yn gorffen ger Llanberis

Yn 2017 cafodd y ras ei chwblhau gan y nifer fwyaf erioed o redwyr. Mae'n cael ei ystyried yn ras hardd a heriol, gyda'r tir yn codi i bron 3000tr uwchben lefel mor.

Dywedodd Jayne Lloyd:

"Mae'r gefnogaeth fyddwn ni'n ei chael flwyddyn ar ôl blwyddyn yn ysbrydoledig. Mae gennym ni dîm bychan yn gweithio ar y ceisiadau a'r cyfryngau ac fe fyddwn yn ymfalchïo ein bod yn gallu sicrhau cynnal yr ymdeimlad o'n cymuned.

"Rydyn ni'n cynllunio ar gyfer ras y flwyddyn nesaf yn barod, ac unwaith eto'n edrych ymlaen at gynnal Marathon Eryri ardderchog yn 2018."