Cwis: Hwyl fawr 2017

cc

Mae blwyddyn arall wedi mynd heibio. Diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth i Cymru Fyw yn ystod 2017.

Dyma gwestiynau sy'n seiliedig ar rai o gwisys mwyaf poblogaidd y deuddeg mis diwethaf. Os ydych chi yma am y tro cyntaf - croeso a phob lwc!