Rhew: 40 ysgol yn dal ar gau fore Mercher

grittar Image copyright Cyngor Ceredigion
Image caption Bu peiriannau graeanu Ceredigion a sawl sir arall allan dros nos, ond mae nifer o ffyrdd llai heb eu trin

Mae Cymru'n deffro i rybudd tywydd arall fore Mercher wedi i'r Swyddfa Dywydd gyhoeddi rhybudd melyn am rew ar y ffyrdd.

Daeth y rhybudd i rym am 16:00 brynhawn Mawrth, ac mae'n parhau tan 11:00 fore Mercher.

Er na fydd y tymheredd yn disgyn cyn ised â nos Lun, maen nhw'n darogan y bydd gyrru ar hyd ffyrdd llai yn anodd mewn mannau.

Mae'r rhybudd yn weithredol dros y rhan fwyaf o Gymru heblaw Sir Benfro ac arfordir y gogledd.

Ysgolion ar gau

Erbyn 08:00 fore Mercher roedd 40 o ysgolion ar draws y wlad wedi cyhoeddi na fydden nhw ar agor heddiw: 22 ym Mhowys, 6 yn Nhorfaen, 5 yn Rhondda Cynon Tâf, 5 ym Mlaenau Gwent, 1 yng Nghaerffili ac 1 yn Wrecsam.

Gallwch fynd i wefannau'r holl gynghorau isod am y newyddion diweddaraf am yr ysgolion a rhai materion eraill:

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am y ffyrdd ar gael ar wefan Traffig Cymru a'r diweddaraf ar y rheilffyrdd ar wefan Trenau Arriva Cymru.

Bu graeanwyr Cyngor Powys yn trin y prif rwydwaith o ffyrdd gyda'r nos.

Ond roedd rhybudd y gallai cyflwr y ffordd fod yn anodd - hyd yn oed pan gaiff ei graeanu.

Nos Fawrth dyweodd y cynghorydd Liam Fitzpatrick, Aelod Cabinet Priffyrdd: "Rydym yn disgwyl tywydd gwlyb ym Mhowys heno, a all fod yn law, eirlaw neu eira, gan ddibynnu lle rydych chi'n byw.

"Gall hyn olygu bod rhew du'n ffurfio'n gyflym, felly er y bydd ein graeanwyr yn mynd allan i drin y prif ffyrdd, mae'n hanfodol bod yrwyr yn gyrru'n ofalus ac yn amyneddgar".