Ford i wynebu comisiwn am sylwadau rheolwr nesa' Cymru

Jonathan Ford Image copyright Getty Images
Image caption Mae Jonathan Ford yn Brif Weithredwr Cymdeithas Bêl-Droed Cymru ers 2009

Bydd Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-Droed Cymru (CBDC), Jonathan Ford yn wynebu comisiwn disgyblu yn dilyn ei sylwadau am reolwr nesaf Cymru.

Dywedodd Mr Ford bydd rheolwr nesaf Cymru "bendant ddim yn Sais."

Fe allai'r ymchwiliad oedi'r broses o benodi rheolwr nesaf Cymru, gan fod Jonathan Ford i fod i arwain y broses i benodi olynydd i Chris Coleman.

Fe wnaeth Mr Ford ddweud wrth BBC Cymru byddai well gan CBDC benodi Cymro i'r swydd, y byddai tramorwr yn bosibilrwydd ond "bendant dim Sais."

'Ffafrio'r Cymry'

"Rydym wastad wedi ffafrio'r Cymry oherwydd mae'r angerdd yno," meddai Ford.

Ychwanegodd: "Fe wnaeth rhywun ddweud hyn yn gynharach, Yn sicr Cymro, bosib rhywun o dramor, ond bendant dim Sais."

Fe wnaeth Cyngor CBDC gyfarfod ddydd Mawrth ac fe bleidleisiwyd i ymchwilio ymhellach i sylwadau Mr Ford, gyda chomisiwn disgyblu tri dyn wedi'i sefydlu.

Mae CBDC yn gefnogwyr brwd ac yn bartneriaid i'r ymgyrch 'Show Racism the Red Card' ac mae rhai aelodau o'r 34 sydd ar y Cyngor yn pryderu gallai sylwadau Mr Ford cael ei ystyried yn hiliol gan rai.

Straeon perthnasol