Y stori tu ôl i’r llun rhyfeddol hwn o’r Wyddfa

Image copyright Kris Williams
Image caption Llyn Glaslyn a'r Wyddfa yn goch

Na, nid llun o'r ffilm Star Wars newydd yw hwn, ond yr Wyddfa!

Ffagl goch ydy'r lliw trawiadol sy'n llenwi'r awyr a'n adlewyrchu ar yr eira. Cafodd hi ei thanio gan Dîm Achub Mynydd Llanberis wrth achub person oedd wedi mynd i drafferthion ar y mynydd yn hwyr brynhawn Llun.

Uwchben llonyddwch Llyn Glaslyn, roedd 16 aelod o'r tîm yn gweithio'n galed i achub dyn oedd wedi syrthio 80 troedfedd oddi ar Crib y Ddysgl.

Roedd y ffotograffydd Kris Williams yn y lle iawn ar yr amser iawn i dynnu'r llun trawiadol: "Ro'n i wedi gosod y camera i dynnu llun, pan ddaeth y golau coch o nunlle!"

Ar y pryd doedd Kris ddim yn sicr os oedd hwn yn ddigwyddiad go iawn neu ymarferiad, ond fe wnaeth y Tîm Achub Mynydd gadarnhau'r manylion yn hwyrach a rhannu mwy o luniau o'r olygfa drawiadol.

Image copyright Tîm Achub Mynydd Llanberis
Image caption Tîm Achub Mynydd Llanberis yn ystod y digwyddiad

Cafodd y claf ei gludo mewn hofrennydd i Ysbyty Gwynedd, Bangor ar gyfer triniaeth bellach.