Rhoi'r gorau i chwilio am berson yn afon Taf

Chwilio afon taf Image copyright Heddlu De Cymru

Mae'r gwasanaethau brys wedi'r rhoi'r gorau i'r gwaith o chwilio afon Taf yn Llandaf yng Nghaerdydd yn dilyn adroddiadau fod rhywun wedi syrthio i'r dŵr.

Cafodd uned arbenigol archwilio afon, yn ogystal â'r gwasanaethau tân ac ambiwlans eu galw i Glwb Rhwyfo Llandaf ar ôl derbyn galwad ffon fore Mercher yn dweud fod rhywun wedi gweld person yn y dŵr.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod yr ymgyrch chwilio wedi dod i ben, a na gafodd unrhyw un eu canfod yn y dŵr.

Roedd hofrennydd gwylwyr y glannau hefyd yn cynorthwyo gyda'r gwaith o chwilio'r afon rhwng Llandaf a Chaeau Cooper.

Bu criwiau mewn cychod hefyd yn archwilio'r afon o'r Morglawdd i Stryd y Castell ac ar hyd lannau'r afon.

Image copyright Sam Richards
Image copyright Heddlu De Cymru

Pynciau Cysylltiedig