Erfyn ar gwsmeriaid i ymatal rhag gwaredu 'wet wipes'

wet wipes

Mae Dŵr Cymru wedi erfyn ar eu cwsmeriaid i ymatal rhag gwaredu llieiniau llaith neu 'wet wipes' mewn toiledau, gan eu bod yn creu rhwystrau mewn pibelli carthffosiaeth.

Mae arolwg gan y cwmni wedi dangos bod y 'wet wipes' yn gyfrifol am 93% o rwystrau mewn pibelli.

Mae tua 300,000 achos o bibelli wedi eu rhwystro ym Mhrydain bob blwyddyn, sy'n costio oddeutu £100m i'r cwmnïau dŵr.

Gwrthrychau eraill sy'n achosi rhwystrau yw pinnau golchi clustiau, saim a gweddillion bwyd.

Pan fydd pibell yn cael ei rhwystro, gall arwain at lifogydd mewn cartrefi neu lygredd amgylcheddol.

Wrth alw ar bobl i gadw at reolau gwaredu gwastraff yn y tŷ bach, mae Dŵr Cymru yn gofyn i bobl waredu dŵr, gwastraff dynol a phapur tŷ bach yn unig mewn toiledau.

Dywedodd Imogen Brown, Pennaeth y Rhwydweithiau Dŵr: "Rydym yn croesawu'r arolwg yma sy'n dangos maint y broblem gyda'r 'wet wipes'.

"Rydym yn gwybod fod mwyafrif o bobl yn ofalus gyda beth maen nhw'n ei roi i lawr y toiledau a'r sinc, ond tydi pobl ddim yn sylweddoli fod gwaredu'r pethau anghywir yn gallu bod â goblygiadau difrifol."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol