Merfyn Evans
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

‘Cyfrifiadur' yn y pen yn helpu i filfeddyg glywed

24 Rhagfyr 2017 Diweddarwyd 08:06 GMT

Deufis yn ôl cafodd Merfyn Evans, milfeddyg 54 oed, lawdriniaeth ym Mhen-y-bont er mwyn gallu clywed yn well.

Ar ôl cael clwy'r pennau yn blentyn fe gollodd 60% o'i glyw ac fe waethygodd ei glyw wrth iddo fynd yn hŷn.

Roedd y profiad pan wnaeth y meddygon droi'r ddyfais ymlaen am y tro cyntaf yn un o "lot o hiwmor" meddai.